ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ލާމަރުކަޒީނިޒާމު

އީސީ އިން ބޭނުންވަނީ އިންތިހާބުތައް ލަސްކުރާކަށް ނޫން، އިންތިހާބުތައް ނުބޭއްވަން:އަމީރު

  • އިންތިހާބުތައް ނުބޭއްވުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން
  • މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ނުލިބޭނެކަން ކަށަވަރު
  • ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 10:10 1,469

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދިން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަނީ އިންތިހާބުތައް ލަސްކުރަން ނޫން ކަމަށާއި، އިންތިހާބުތައް ނުބޭއްވުމަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިޤްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ ނައިބް މުޤައްރިރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖޭޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ، މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާކަމުގައިވާނަމަ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ނުލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއްވެސް ނިގުޅައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ވެރިން ވޯޓު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށް ދިއުމަށް ޖެހިލުންވާތީކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ 25 ޕަސެންޓްގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، މި ސަރުކާރަށް 5 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުންވެސް ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވީމަ ހަޤީޤަތުގައި މިވާގޮތަކީ، ބޭނުމެއް ނުވޭ، ޖެހިލުންވޭ ރައްޔިތުންގެ ކައިރިޔަށް ވޯޓަށް އަހަންދާން. އެހެންވީ މި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ބަހަނާއެއް ދެކުމަށްފަހު، އިންތިހާބުތަކާއި ކުޅެމުން އެގެންދަނީ" އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އިންތިހާބުތައް ރާއްޖޭގައި ނުބޭއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިހާބުތައް ފަސްކުރަމުންގެންދަނީ މިހާރު ޤާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، 2018 ގައި ރާއްޖޭގައި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ބޭނުންވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި، ހުދުމުތާރު ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް