އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ކުރެހުން

އެތެއްގެ އަމިއްލަ ކުރެހުންތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުވެރިކަން

  • މި އެތް އަމިއްލަ އަށް ނަން ވެސް ލިޔޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 27 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 07:03 2,403

އެތެއް އަމިއްލައަށް ކުރަހަނީ - ވޮފުލްސް އެޓް ނޫން

އެތް ތަކެއް އަމިއްލަޔަށް ކުރެހުންތަކެއް ކުރަހާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ދައުރުވެފަ އެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މި ވީޑީއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުންދެ އެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި ވީޑީއޯއިން ފެންނަ އެތްތަކަށް މި ގޮތަށް ކުރެހިދާނެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. އެއީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިގޮތަށް ދައުރުވާ ވީޑިއޯތައް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެޑިޓް ކޮށްފައި ހުންނާތީ އެވެ.

ނަމަވެސް "ސުޑާ" ނަމަކަށް ކިޔާ އެތެއް ހަގީގަތުގައި ވެސް މިވަނީ އަމިއްލައަށް ކުރަހައިފަ އެވެ. މި އެތް އަމިއްލައަށް ފިހިން ކުރަހާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް މިހާރު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފަ އެވެ. ދިވެހިންގެ ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މި ވީޑިއޯ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާއިރު ވީޑިއޯގައި މި އެތް ގެންގުޅޭ މިހާ ހަމައެކެނި ކޮއްދޭކަމަކީ ސުޑާ އަށް ޖައްސަންވީ ކުލަ ހާކައިފައި ފިހި ދިއްކޮށްލުމެވެ. ދެން ބަކީ މަސައްކަތް ސުޑާ އަމިއްލައަށް ކުރިޔަށް ގެންދެއެވެ.

 ސުޑާ ކުރަހާފައިވާ މަންޒަރެއް 

ސުޑާ މިއީ ޓައިވާންގެ އެތް ގެންގުޅޭ ކޭމްޕެއްގައި ގެންގުޅޭ އެތެކެވެ. ސުޑާގެ އިތުރުން ކުޑަ ދެ އެތަކަށް ވެސް މިގޮތަށް ކުރަހަން ވަނީ ދަސްކޮށް ދީފައެވެ.

ސުޑާ އަމިއްލަޔަށް އެތެއްގެ ފޮޓޯ އޭތިގެ ނަން އަމިއްލައަށް ލިޔާ މި ވީޑިއޯއަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާއިރު މި ކުރެހުންތައް ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއްކައިގެން މި އެތްތައް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުން ދަނީ އާމްދަނީ ވެސް ހޯދަމުންނެވެ. މި ފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ އެތްތައް ގެންގުޅޭ މަރުކަޒުގެ އެކި ކަންކަން ކުރުމަށްށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް