ސީރިއާ ހަނގުރާމަ
ސީރިއާއަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ ވާހަކަތައް މިމަހު 23 ގައި ފަށަން އެއްބަސް ވެވިއްޖެ
 
މިވާހަކަތައް މެދުކެނޑޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ރަޝިޔާ
ކ. މާލެ |
ސީރިޔާގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓިފައި: ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ސުންނާފަތި ވެފައި
އޭއެފްޕީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގާ ސުންނާފަތިވަމުންދާ ސީރިޔާ ސަރުކާރާ އެޤައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށާނެ ތާރީޚަކާމެދު އެއްބަސްވެވިއްޖެއެވެ.

 

ރަޝިޔާއިން ޔަޤީންކަން ދިންގޮތުގައި އެވާހަކަތައް މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ކަޒަކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އަޝްޓާނާގައި ފަށާނެއެވެ.

 

މިއެއްބަސްވުމަކީ ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީ މެދުވެރިވެގެން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެކެވެ.

 

ރަޝިޔާގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީން އޭއެފްޕީއަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުން ވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ދިޔަކަމުގައި ވިއަސް މި ބައްދަލުވުން ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ ނިޝާނެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

 

މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުންނާއި ދައްކާނެ ވާހަކަތައް ކަނޑައެޅުން ކަމަށްވެސް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved