ފީފާ
ވޯލްޑް ކަޕުން އޭޝިޔާ އަށް އިތުރު ޖާގަތަކެއް ދީފި
 
މި ބަދަލާއެކު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޖުމްލަ މެޗުތަކުގެ އަދަދު 64 އިން 80 އަށް
 
މިގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2026 ވަނަ އަހަރު
 
ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ އަދަދު 48
ކ. މާލެ |
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ
ގޫގުލް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވާދަކުރާ ގައުމުތަކުގެ އަދަދު 48 ޓީމަށް އިތުރު ކުރުމާއެކު އޭޝިއާ އަށް ލިބޭ ޖާގަތައް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

 

މިހާރު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކަށް ލިބެނީ ހަތަރު ޖާގަ އެވެ. އެހެން ކަމުން މި ބަދަލާއެކު އޭޝިއާ އާއި އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް އިތުރު އަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

 

ފީފާގެ ކައުންސިލުން ގެނައި މި ބަދަލާއެކު މިގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2026 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕުން ފެށިގެންނެވެ.

 

މި ބަދަލަކީ ފީފާގެ ރައީސް ކަމަށް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ކެމްޕެއިން ކުރެއްވި އިރު ވެފައިވާ ވައުދެކެވެ. އެއާއެކު މި ބަދަލަށް ކައުންސިލުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާފަ އެވެ.

 

މިހާރު ކުޅޭ އުސޫލަށް 32 ޓީމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ސެޕް ބްލެޓާގެ ދައުރުގައި 1998 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ކުރިން ކުޅެމުން އައީ 24 ޓީމާއެކު އެވެ.

 

ފޯމެޓަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ވޯލްޑް ކަޕްގައި އޮންނާނީ ތިން ޓީމު ހިމެނޭ 16 ގްރޫޕެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގަދަ 32 ޓީމު ވާދަކުރާ ބުރަށް ދާނީ ގްރޫޕަކުން ދެ ޓީމެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިއަށްދާނީ ނޮކައުޓް އުސޫލުންނެވެ.

 

މި ބަދަލާއެކު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޖުމްލަ މެޗުތަކުގެ އަދަދު 64 އިން 80 އަށް އިތުރުވާނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް އެންމެ ގިނައިން ކުޅެން ޖެހޭނީ ހަތް މެޗެވެ. އަދި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ވެސް 32 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

 

ވޯލްޑް ކަޕަށް މިގެނައި ބަދަލާއެކު ފުޓުބޯޅައިގެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved