އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ރޯދަ ބާޒާރު

ވިލާގެ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

  • އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވަނީ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ
  • މާލޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ހެނދުނު 11:00 ޖަހާއިރުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 06:00 އަކާއި ހަމައަށް ވިލާ ގޭސް އެކްސްޕްރެސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 14 މެއި 2018 | ހޯމަ 23:43 2,316

ވިލާގެ ލުއި ގޭސްފުޅި - ރާއްޖެއެމްވީ

ވިލާ ގޭހުން ވިއްކާ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަހުގެ ނިޔަލަށް 200 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދިޔަ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅި 150 ރުފިޔާއަށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް ބާސިލް ނަފީސް ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ނިންމީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ހެޔޮ އަގެއްގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި ވިލާ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހެޔޮ އަގުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ހެނދުނު 11:00 ޖަހާއިރުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 06:00 އަކާއި ހަމައަށް ވިލާ ގޭސް އެކްސްޕްރެސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކައްކާ ގޭހުގެ ހިދުމަތް ފައްޓާފައިވަނީ ވިލާ ހަކަތަ ކުންފުނިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް