ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯ އިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިހުރި ބިހެއް ނުވިއްކާނެ!

  • ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ބިސް، ޓްރީމަންޓެއް ނުދީ، ފިނި ނުކޮށް، އިމްޕޯޓްކޮށް ވިއްކަން ބަހައްޓަންވާނީ ކުކުޅުބިސް އުފެއްދި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެންމެ ގިނަވެގެން 28 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 8 މެއި 2018 | އަންގާރަ 18:49 1,413

މާލޭގެ ބާޒާރުން ބިސް ކޭހެއް ގަނެގެން ބޯޓަކަށް އަރުވަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެސްޓީއޯ އިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިހުރި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިހުރި ބިސް ނުވިއްކާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ފިޔާ، ބިސް، އަދި އަލުވި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް އެސްޓީއޯ ވިއްކަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެސްޓީއޯ އިން މިއަހަރު ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ބިހަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އިން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 13 ވަނަ ދުވަހު އާއްމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނަށް ފެތޭ ގޮތައް އެތެރެ ކުރެވިފައިވާ ބިސް ކަމަށް މި އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ބިސް، ޓްރީމަންޓެއް ނުދީ، ފިނި ނުކޮށް، އިމްޕޯޓްކޮށް ވިއްކަން ބަހައްޓަންވާނީ ކުކުޅުބިސް އުފެއްދި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެންމެ ގިނަވެގެން 28 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފައިވަނީ އެ 28 ދުވަހުގެ ތެރެއިން ބިސް އެތެރެކޮށް ގުދަންކުރުމަށް 7 ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށާއި ބާކީ އޮންނަ 21 ދުވަހަކީ ބިސް ވިއްކުމަށް ބަހައްޓަން ލިބޭ ދުވަސްތައް ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން އެތެރެކުރާ އެންމެހާ ކާބޯތަކެތި ގެނެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ ގެ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކަމަށާއި މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިހުރި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ތަކެތި އެސްޓީއޯ އިން އެތެރެ ކޮށް ނުވިއްކާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށްވެސް އެކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން އިއުލާން ނެރެފައި މިވަނީ އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކަމުންދާ ބިހަކީ މުއްދަތު ހަމަވެފައިހުރި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިހުރި ބިސް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ތަފާތު ވާހަކަތައް އާއްމު ވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ މިފަދަ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ދާތީ އެކަމާ ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް