އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އެޗްޑީއެފްސީ

އެޗްޑީއެފްސީ އިން ހިއްސާއަކަށް 22 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

  • ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 81.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 8 މެއި 2018 | އަންގާރަ 03:01 1,953

އެޗްޑީއެފްސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - އެޗްޑީއެފްސީ

ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 22 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުންޏަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 81.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު މިއީ ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެވެ.

އެޗްޑީއެފްސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބާއްވާފައިވަނީ މެއި 4 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގައެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުވެސް ވަނީ ޕްރައިސްވޯޓާ ހައުސް އެންޑް ކޫޕާސް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެޗްޑީއެފްސީއަކީ ހައުސިން ސްކީމުތަކަށް ލޯނު ނުވަތަ ފެސިލިޓީ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ދޫކުރާ ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު، އެކުންފުނީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދޫކުރަނީ ދެ އުސޫލަކުންނެވެ. އެއީ ކޮންވެންޝަނަލް އުސޫލުގެ އިތުރުން އެޗްޑީއެފްސީ އަމްނާގެ ދަށުން އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ އުސޫލުންނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ދެ އުސޫލުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ވެސް ހިންގަނީ މަސްހުނި ނުވެ، ވަކި ވަކީންނެވެ. އެހެންކަމުން ދެ އުސޫލުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިދާ ވެސް އެއް ނުކުރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް