ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ވިޔަފާރި

އެއަރ ޗައިނާގެ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 16:22 2,373

ޗައިނާގެ ގައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާ - ގޫގުލް

ޗައިނާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާ ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަންގ ފުކަންގ ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއާއި ބެއިޖިންގއާއި ދެމެދު ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މިކަމަށް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އަދި މިފްލައިޓްގެ ދަތުރުތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ފެށުމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންގ ފޫކަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރުވެސް ޗާއިނާގެ ބެއިޖިންގ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ބާއްވަމުންދެއެވެ.

މެގަ މޯލްޑިވްސްއާއި ޗައިނާގެ ކެޕިޓަލް އެއަރލައިން ޑައިރެކްޓް ޝެޑިއުލްތައް ދަތުރުތައް ބާއްވަމުން އަންނައިރު ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އިތުރު ދެ އެއަރލައިންއަކުން ދަނީ ޗާޓަރ ފްލައިޓްތައްވެސް ބާއްވަމުންނެއެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް