ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ 71 އިންސައްތަ މާލެ ގެނެސްފައި ވަނީ އއ. އަތޮޅާއި ކ. އަތޮޅުން

  • އެންމެ ގިނައިން ގެނެސްފައި ވަނީ ފަޅޯ
  • އެންމެ މަދުން ގެނެސްފައި ވަނީ މުރަނގަތޮޅި
  • ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ބާވަތްތައް ގެނެސްފައިވަނީ ލ. އަތޮޅުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 24 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 18:42 1,092

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު - ސިމާހާ ނަސީމް

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ 71 އިންސައްތަ މާލޭގެ މާރުކޭޓަށް ގެނެސްފައި ވަނީ އއ. އަތޮޅާއި ކ. އަތޮޅުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝްރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އޭޕްރިލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 19 ވަނަ ދުވަހަށް އަތޮޅުތަކުން މާލޭގެ މާރުކޭޓަށް ގެނައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ގެނެސްފައި ވަނީ ލ. އަތޮޅުންނެވެ. ލ. އަތޮޅުން 20 އިންސައްތަ ގެނެސްފައިވާއިރު ތ. އަތޮޅުން ގެނެސްފައި ވަނީ ހަތަރު އިންސައްތައެވެ. އަދި ށ. އަތޮޅުން ގެނެސްފައިވަނީ އެއް އިންސައްތައެވެ.  

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އަތޮޅުތަކުން ގެނެސްފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައިގަނޑު ބާވަތްތައް ކިލޯ އިން ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން ގެނެސްފައި ވަނީ ފަޅޮލެވެ. 10,000 އަށްވުރެން ގިނަ ކިލޯ ގެނެސްފައިވާއިރު 9,000 ކިލޯގެ ފަތްކެޔޮ ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އަދި 1,000  ކިލޯ އަށް ވުރެން ގިނައިން ބައްޓާއި ގިތެޔޮ މިރުހާއި ޗިޗަންޑާގެ އިތުރުން ޗައިނީސް ކެބެޖް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. މާރުކޭޓުގައި ފަޅޯ ގިނަވަމުން އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައެވެ. ކިލޯއެއް 12ރ. އަށް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

މީގެ އިތުރުން 1,000 ކިލޯގެ ކިއުކަންބާ ގެނެސްފައިވާއިރު 900 ކިލޯގެ ތޮރާ އާއި ފާގަ ވަނީ އަތޮޅުތަކުން މާރުކޭޓަށް ގެނެސްފައެވެ. އަދި 100 ކިލޯ އަށް ވުރެން ގިނައިން ކަރާ، ބޯށި އަދި އަނބު ގެނެސްފައިވާއިރު އެންމެ މަދުން ގެނެސްފައި ވަނީ މުރަނގަތޮޅިއެވެ. އެގޮތުން 10 ކިލޯގެ މުރަނގަތޮޅި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާރުކޭޓަށް ގެނެސްފައެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ބުނެފައި ވަނީ މާރުކޭޓުގައި ވިއްކާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ބާވަތްތައް ގެނެސްފައި ވަނީ އއ. އަތޮޅުން ކަމަށާއި އާންމު ގޮތެއްގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވެސް އަދި މި ހަފްތާގައި ވެސް ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް