ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ލައިފް ސަޕޯޓް

ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ރީސެލަރ ޕާޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

  • މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ޕާޓްނަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ
  • ރީސެލާރ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި 4 ފަރާތެއްވަނީ ލައިފް ސަޕޯޓާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 24 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 15:02 1,855

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ބްލޭޒަން

މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ލައިފް ސަޕޯޓްއިން ރީސެލާރ ޕާޓްނާޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އޭޕްރިލް 21 ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ލައިފް ސަޕޯޓް އިން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ޕާޓްނަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރީސެލާރ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި 4 ފަރާތެއްވަނީ ލައިފް ސަޕޯޓާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެ ފަރާތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފާމަސީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ޕޮއިންޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިތުރުން އެމް.އެޗް.އޭ މާޓާއި، އިހްސާން ފިހާރަ އާއި ހާމަ ފިހާރަ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ ލައިފް ސަޕޯޓްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. މަރިޔަމް ވަސީމާއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ގުޅޭ  ޓްރެއިނިން އަދި މާކެޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރޮކޮއްދެވޭނެވެ.

އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ޕާޓްނަރުންނާއި، ކަސްޓަމަރުންނާއި ދެމެދު ފުޅާ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްކުރެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލާބައާއި މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަށް ބައްޓަން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ޕާޓްނަރުންނާއި، ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކޮލެޓީ މޮޅު ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ލައިފް ސަޕޯޓް އިން ބުންޏެވެ.

ލައިފް ސަޕޯޓަކީ ބޭސް ފަރުވާއާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި ކޮލެޓީ ތަކެތި ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް