ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - މީރާ

މީރާގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

  • ރާއްޖޭގެ 12 ސަރަހައްދެއްގައި މީރާގެ ގޮފިތައް ވަނީ ހުޅުވާފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 23 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 22:19 2,190

މީރާގެ ބްރާންޗް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވިއުނިއު (މީރާ) ގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

މީރާ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި ބްރާންޗް ހުންނާނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލު ކުރިމަތިން އޮންނަ ކޮމާޝަލް ބްލޮކްގައެވެ.

މީރާ ހުޅުމާލެ ބްރާންޗް އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އޮފީސް ހުޅުވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު މުހައްމަދެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔަޒީދު ވިދާޅުވީ މީރާގެ ހުޅުމާލެ ބްރާންޗަކީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މީރާގެ ހިދުމަތްތައް ވީހާ ވެސް ގާތުން ދިނުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމުގައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އަތޮޅުތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ މީރާގެ އޮފީސްތަކުން، މާލޭގައި ވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރީތައް މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ޓެކްސް ބަޔާންތައް ބަލައިގަތުމާއި މީރާއަށް ބަލައިގަންނަ އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިތުރުން ޓެކުހާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ 12 ސަރަހައްދެއްގައި މީރާގެ ގޮފިތައް ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް