ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މެއި މަހު ބާއްވަނީ

  • މެއި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖަލްސާ ބާއްވަނެ
  • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓް ފާސްކުރާނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 21 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 02:14 4,056

ބީއެމްއެލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މެއި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންނަށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި 34 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓް ފާސްކުރުމާއި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ. އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުމާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާނީ އޭޕްރިލް 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް