އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުމަރ ފެއަރ

މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުމަރ ފެއަރ ފަށައިފި

 • އޭޕްރިލް 21 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފެއަރ ކުރިއަށްދާނެ
 • މި ފަހަރުގެ ފެއަރގައި 11 ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
 • މިއީ، މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުމަރ ފެއަރ ބާއްވާ 6 ވަނަ ފަހަރު

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 23:27 6,151

މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުމަރ ފެއަރގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުމަރ ފެއަރ ނެޝެނަލް އާރޓް ގެލަރީގައި ފަށައިފިއެވެ.

މި ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ އޭޕްރިލް 19 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭޕްރިލް 21 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު 04:00 އިން ރޭގަނޑު 11:00 އަކަށެވެ.

ފެއަރ އިންތިޒާމްކުރާ ބްލަކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގް ޑައިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ހުޝާމް ވިދާޅުވީ މި ފެއަރއަކީ ޝޮޕިންގ ފެސްޓިވަލެއްގެ ސިފައިގައި ކުރިއަށްދާ ފެއަރއެއް ކަމަށާއި ފެއަރ މެދުވެރިކޮށް ވިއްކާ ސާމާނުތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ފަހަރުގެ ފެއަރގައި 11 ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 1. ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑަސް
 2. ޓޭސްޓް
 3. ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް
 4. ދިރާގު
 5. ސިނަފް
 6. ސްޓެޓިކް ކޮމްޕެނީ
 7. ޓްރޭޑެކްސް
 8. ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްލަސް
 9. އެސްޓްރަބޮން
 10. ގައިޑެންސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް
 11. ލަ ސޫކް

މިއީ ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ސަޕްލަޔަރުންނާއި މެނުފެކްޓްޗަރުންނަށް ޚާއްޞަ ފެއަރ އެކެވެ.

މިފެއަރގައި ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް އުފެއްދުންތައް ތަޢާރަފްކުރުމާއި ސްޓޯލްތަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރަހަ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތާއި، ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ މުދާ އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަދި ޢާންމުކޮށް ގޭތެރޭގައި ގެންގުޅޭ ސާމާނާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައްވެސް ސްޓޯލްތަކުން ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ބްލަކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނީ މިފަހަރުގެ ފެއަރއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ކޮންމެ ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު ލަކީޑްރޯއެއް ނެގުމަށާއި އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ވިނަރއެއް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ކަމަށެވެ.

މިއީ، މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުމަރ ފެއަރ ބާއްވާ 6 ވަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް