ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސް

ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަނަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ނަން ހުށަހެޅޭނެ
  • ނޮމިނޭޝަންތައް ބަލައިގަންނަނީ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެކަނި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 23:15 6,329

މިދިޔަ އަހަރުގެ ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސް ހަފްލާ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަނަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.  

މަޓާޓޯގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަސްރާ ނަސީމް ވިދާޅުވީ ނޮމިނޭޝަންތައް ބަލައިގަންނަނީ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް www.travelawards.mv  މެދުވެރިކޮށް އެކަނި ކަމަށާއި ޝަރުތުހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ނަން ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަންގައި ތަފާތު 15 ކެޓަގަރީއަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް އެވޯޑް ކުރަނީ މަޓާޓޯ އިންނެވެ. މި އަހަރުގެ ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަން އެވޯޑުތަކަށް މަދުވެގެން 1 އަހަރު ދުވަސްވެފައިވާ ކޮންމެ ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މަޓާޓޯ އިން އިތުރަށް ބުނީ ނޮމިނޭޝަނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ވެސް ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރު މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ކުރިއަށްދާނީ ދެ އެޑިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަން ނިންމާލުމަށް ފަހު ގާލާ އާއި ޕީޕަލްސް އެޑިޝަން އޮންނާނީ މި އަހަރު ފަހުކޮޅުގައެވެ. 

 

  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް