ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްސަ

ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއްގެ މައްސަލަ އަނެއްކާ ބަލަނީ!

  • މި މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރު ކުރިފަހުން
  • މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުމެއް ނޫން:ޕޮލިސް
  • މި މައްސަލަ ޖޭއެސްސީންވަނީ ނުބަލަން ނިންމާފައި

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 17 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 13:41 7,504

ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ  ކަމަށް ބުނާ ވިޑިއޯގެ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވި އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ވީޑިއޯ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަދަލުމުންދާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި މި ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމަށް ފަހު ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރު ކުރި ފަހުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ފުލުހުން އަނެއްކާ މި މައްސަލަ ބަލަންފަށާފައިވާ އިރު މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް މައްސަލައެއް ބަލާފައިވެ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމާފަ އެވެ.

ހިލޭ އަންހެނުންނާ އެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ވީޑިއޯއެއްގެ މައްސަލައިގައި އަލީ ހަމީދު މީގެ ކުރިން ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީވެސް ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ބިރު ދެއްކުމާއި ބްލެކް މެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް