ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - އަލޯރާގެ އެނުއަލް ޕްރޮމޯޝަން

އަލޯރާގެ އެނުއަލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް!

  • ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ 8 ވަނަ ދުވަހު
  • 10-50 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ
  • ޕްރޮމޯޝަން ނިމޭނީ މެއި 25 ގައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 16 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 19:28 6,342

އަލޯރާގެ އެނުއަލް ޕްރޮމޯޝަން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މޮޑަން ފަރުނީޗަރު ވިއްކަމުންދާ އަލޯރާ އިން 50-10 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. 

އަލޯރާގެ ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަން އަކީ އަލޯރާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން ކަމަށާއި މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްއެއްގެ ގޮތުން ސާޅީސް ތިން ހާސް ރުފިޔާގެ އަގު ހުރި އިނާމްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަލޯރާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގުރު ނެގުން އޮންނާނީ ޕްރޮމޯޝަން ނިމޭ ދުވަހު ކަމަށް އަލޯރާ އިން ބުންޏެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބިގެންދާ ބައެއް ސާމާނުތަކަކީ ބެޑްރޫމް ސެޓާއި، ބަދިގެ ސެޓާއި ސޯފާ ސެޓް ފަދަ ސާމާނުތަކެވެ.

މިކަހަލަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްސަދަކީ ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމުގައި އެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

އަލޯރާ އިން މި ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް