ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - މައުމޫން

މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 ޕަސެންޓް ދަށަށް!

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 04:02 4,471

މަސްވެރިންތަކެއް، މަސްވެރިކަމުގައި. ރާއްޖެގެ މަސްވެރިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށްގޮސްފަ: ފައިލް ފޮޓޯ - އަޒުމޫން އަހުމަދު

މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 އިންސައްތަ ދަށަށްވެ، މަސްވެރިކަމުން ލިބުނު އާމްދަނީވެސް ދަށަށްގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

 

އެމްއެމްއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އިޤްތިސާދީ ރިވިއުގައި ބުނެފައިވަނީ، މަސް ކުންފުނިތަކަށް މަސްކުރުވި އަދަދު 9 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސް އެކްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އެކްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީގެ މިންވަރު 37 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެމްއެމްއޭއިން ބުނާގޮތުގައި މަސް އެކްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބކީ، ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަސް އަދި ފިނިކުރި ކަންނެލި އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުން ކަމަށެވެ.

 

މަސްވެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ސަރުކަރުގެ މަސް ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވެގެން، ކުންފުނި ވަނީ އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

 

ހިސާބުތަކުން މަސްވެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ދައްކާއިރު، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަން ކުރިއަރަމުން އަންނަތީވެ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް