ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 22:49
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އަހުމަދު މަހުލޫފް
ޖަލަށްލާ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، މިއިން ބޭފުޅަކަށް އެއް ދުވަހު ވެސް ޖަލުގައި ކެތްނުކޮށްލެވޭނެ: މަހުލޫފް
އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް އާއިލާއާ ދުރުގައި ޖަލުގައި ހޭދަކުރުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ހިތްދަތި އަނިޔާއެއްކަން ނުވިސްނޭނެ

މި ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޖަލަށްލާ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، އެއިން ބޭފުޅަކަށް އެއް ދުވަހު ވެސް ޖަލުގައި ކެތްކޮށްނުލެވޭނެ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން ޖަލަށްދާން, ގައިދީއެއްގެ ޓިކެޓް ދީފައި ޖަލަށް ފޮނުވާލާނެ ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބުރާހިމް ފަލާހު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް ރަށްދު ދެއްވައި މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި، ހިނި އައިސްފައި ތިބެ ވާހަކަ ދައްކަނީ، ޖަލަކީ ކިހާ ވަރެއްގެ ތަނެއްކަން އިހްސާސް ނުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

މަހްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި ނަމަ ޖަލަށް ލާނެ ކަމަށް ފަލާހު ވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް އާއިލާއާ ދުރުގައި ޖަލުގައި ހޭދަކުރުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ހިތްދަތި އަނިޔާއެއްކަން ނުވިސްނޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިބޭބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޖަލުގައި ކެއްކޮށް ލެވޭނެތޯ އެއީ ބޮޑު ސުވާލެއް ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުންނަވާނީ ބައްލަވަން ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދަށް މަހުލޫފް ބަދަލުކުރީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މާސްކްތަކެއް ބެހި ކަމަށް ބުނެ ވެސް އޭނާ މައްޗަށް މިހާރު ވަނީ ދައުވާ އުފުލާފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްތައްވެސް އަދި ނުފަށަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދެ  ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން ވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތުހްމަތުތަކުގެ ތަހްގީގުތަކެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރިން އުފުލި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ދަތިކުރުމުގެ ދެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވެސް ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 22:00
ޗައިނާ
ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުގައި ރައީސް ކުލަ ޖައްސަވައިދެއްވައިފި!
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:57
އަލީ
ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ގައުމުގެ އިޤުތިޞާދު ރަނގަޅު ކޮށްދެއްވައިފި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަކީ ޒުވާނުންގެ އުއްމީދު!؟
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:52
ހ މ ޒ
ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ހޮވަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ!
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:47
ހ މ ޒ
އިދިކޮޅަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ލިބޭނީ ދިހަ ވޯޓް؟!