ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 16:39
ރައީސް ޔާމީން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގ ޕިންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސް ޔާމީން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގ ޕިންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޗައިނާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން ޕެންޓަގަންއަށް މައްސަލައަކަށް ވެއްޖެ!
ޗައިނާ އިން ދަނީ ރާއްޖޭގައި ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން
އިންޑިޔާ އިން ކަންބޮޑުވުމަކީ އެމެރިކާއިން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް
އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ހަދަންޖެހޭ

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަހަރައްދުގައި އަތްގަދަ ކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޕެންޓަގަން އިން ބުނެފިއެވެ.

އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދަކީ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާ އެކު އެއްވެސް ބައެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި އޮތްތަނެއް ކަމަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސް ފޯ ސައުތު އެންޑް ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާ ޖޯއީ ފެލްޓާ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ އިސް އޮފިޝަލަކާ ހަވާދީ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ބާރު ގަދަކުރަމުންދާ ކަމީ އިންޑިޔާ އިން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން މިއީ އެމެރިކާ އިން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކަންކަން ވަމުންދާ ގޮތް ކައރިން ބަދަލުމުންދާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޗައިނާ އިން އަތްގަދަ ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިރު ޗައިނާ އިން ދަނީ ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާ ނުބައްދަލު ލޯނުތަކެއް ޗައިނާ އިން ވަނީ ދީފައެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ޕްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ވެސް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރަށް ފޭދޫ ފިނޮޅު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އިތުރު ރަށްތަކެއް ވެސް ޗައިނާ އަށް ދީފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ވަނީ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވެސް ސޮއިކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 01:44
ޝާން
ޗައިނާގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓާ ރައީސް ސަލާން ކުރައްވާ މަންޒަރު ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 01:23
ސީންކަރަ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގ ޕިންކަން ޔަގީންތަ ފޮޓޯއިން އެފެންނަނީ؟
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 13:14
ފާތިމަތު ޝަނާ
ދެން އަތްޖަހާ؟
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 13:13
ކަންބޮޑު
އިސްރާއީލް ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހައްދުފަނައަޅާފައި؟
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 13:12
ހ މ ޒ
ފަލަސްތީނު މުޒާހަރާގައި އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 10 މީހުން ޝަހީދު ކޮއްލައިފި؟