ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 14:45
އަވަށްޓެރި ލަންކާގެ ކާރުބާރުބޮޑު މަގެއް: އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ދިވެއްސަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
އަވަށްޓެރި ލަންކާގެ ކާރުބާރުބޮޑު މަގެއް: އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ދިވެއްސަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
ޓްވިޓަރ
ސްރީ ލަންކާ
ލަންކާ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި، އަނެކަކު އަދިވެސް ފަރުވާގައި
ދެ މީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު: މުންދު
ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލީ ޕްރިންސިޕަލް
އަނިޔާވީ ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކަށް

ސްރީލަންކާގެ ނުވަރެލިޔާ އިން ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި ދެ މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފު (މުންދު) "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ލަންކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ މީހުންގެ ހާލު އެމްބަސީން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ މީހުންގެ ހާލު ވެސް މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވެފައި ވަނީ ދ. އަތޮޅު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހާލިދު އަބްދުﷲ އާއި ސީއެޗްއެސްއީގެ ލީޑިން ޓީޗަރު އައިމިނަތު ޒާހިރާއެވެ.

މުންދު ވިދާޅުވީ ހާލިދަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޒާހިރާއަށް  ކަރަނަވެލަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

"އެކަކު ދޫކޮށްލައި އެ ވަނީ. ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ޒާހިރާ އެ ދަނީ އިތުރު ފަރުވާ ލިބިގަންނަމުން. ސީރިއަސްއެއް ނޫން،" މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ކޯހެއްގައި ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެ ދެ މީހުން އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެފައި ވަނީ ނުވަރެލިޔާ އިން ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ވޭނެއް ބަހެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ އުޅަނދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް