ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 14:37
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް
ޓްވިޓަރ
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް
ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކުދިންގެ 96 ޕަސެންޓް ކުދިން އުފަންވަނީ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި: ހެލްތް މިނިސްޓަރ
ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ކުރާ ހަރަދު 130 ޕަސެންޓް ވަނީ އިތުރު ކުރެވިފައި
99 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ނުރައްކާތެރި އެކިއެކި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިންގެ ހިދުމަތް ދެމުންދޭ
ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު 413 ޑޮކްޓަރުން އިތުރު ކުރެވިފައި

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ 96 ޕަސެންޓް ކުދިން އުފަންވަނީ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި, ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ފަންނުވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ނެރުނު ހިތާބުގައި މިނިސްޓަރ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި 99 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ނުރައްކާތެރި އެކިއެކި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިންގެ ހިދުމަތް ދެމުންދާ ކަމަށާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޑޮކްޓަރުން އިތުރު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާ އިރު މިހާރު 413 އިތުރު ޑޮކްޓަރުން ސިއްހީ ހިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ކަމަށާއި 681 ނަރުހުން ހިދުމަތަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ބަލިމީހުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް 382 އެނދު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ކުރާ ހަރަދު 130 ޕަސެންޓް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކެންސަރާއި ކިޑްނީ އަދި ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ރާއްޖެއިން ދެމުންދާ ފަރުވާތައް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެތެރެ ހަށީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނާއި އޮޕަރޭޝަން ފަދަ ހިދުމަތްތަކާއެކު ކިޑްނީ ބަލީގެ ފަރުވާ އާއި ދަތުގެ ފަރުވާ އާއި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގެ ހިދުމަތްތައް އަތޮޅު ތެރޭގައި އާންމު ކުރެވި ތަރައްގީ ކުރެވެމުން ދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 190 ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް މިފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގައި ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެޝަލައިޒް ވުމަށް  ތަމްރީނު ދިނުމަށް ފޮނުވާފައިވާ 52 ޑޮކްޓަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތުގެ ދުވަހަކީ އޭފްރީލް 07 ވަނަ ދުވަހެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކައްބަލާ އިރު މުޅި ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަކީ އަސާސީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކުން މަހުރޫމުވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 200 މިލިއަން އަންހެނުންނަށް އާއިލާ ރޭވުމުގެ ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭ އިރު 20 މިލިއަން ތުއްތުކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ނުލިބެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އާބާދީއަށް ބަލާ އިރު ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަން މީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ސިއްހީ ކަންކަމަށް ހަރަދު ކުރުމާ ގުޅިގެން އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ފަގީރުންގެ ހާލަތަށް ވެއްޓޭ ކަމަށް  ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 09:24
ކުކުރޭ
All the credit goes to our beloved President Maumoon Abdul Gayyoom. We salute him today and always.