ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 11:18
މާމެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާ
މާމެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ީމީހަކު މަރުވުން
ގއ. މާމެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
ހަށިގަނޑު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
ފެނުނީ ނެރާއި ދިމާލުން
ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ 09:25 ހާއިރު

ގއ. މާމެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

 މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޒައީމް ވިދާޅުވީ، އެރަށު މޫންލައިޓްވިލާ، މުހައްމަދު ނާޝިދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 09:25 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އޭނާ ފެނިފައިވަނީ އެރަށު ނެރާ ދިމާލުން ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ޒަހަމެއް ވެފައި ނެތް ކަމަށް ޒައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޝިދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެ އެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

ނާޝިދަކީ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް