ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ވިލާ ކުންފުނި

މީރާއިން ވިލާގެ ރިސޯޓަށް އެރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަން: ގައިސަރު

  • ކޯޓު އަމުރުގައި މީރާއަށް ރިސޯޓްތަކަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެއް ނެތް
  • ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ރިސޯޓްތަކަށް އެރީ ކީއްވެ ކަމެއް މީރާއިން ނުބުނޭ
  • ވިލާގެ ހުރިހާ ރިސޯޓްތައް ބަލާފާސްކުރަނީ

އަޒުމޫން އަހުމަދު
azmoon_ahmed

ކ. މާލެ 18 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:42 8,808

ކަސްޓަމްސް އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ރިސޯޓެއް ބަލާފާސްކުރަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ(މީރާ) އިން ރިސޯޓުތަކަށް އެރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ވިލާ ގްރޫޕް އިން ބުނެފި އެވެ.

ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރު ގައިސަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގެ ރިސޯޓުތަކަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ، ކޯޓު އަމުރުގައި މީރާއަށް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ގައިސަރު ވިދާޅުވީ ހުއްދަ ނެތި ރިސޯޓްތަކަށް އެރި މީރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަލާފާސްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހުން ރިސޯޓުގައި ތިބި ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، މީރާއިން ބުނަމުނީ ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކަށް އަރާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް ގުޅިގެން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މީރާގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަނީ ވިލާ ގްރޫޕްގެ ރިސޯޓުތަކަށް އެރި ކަމަށް ގައިސަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ބައިވެރިވީ ކަސްޓަމްސްއަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސް އަށް ދީފައިވާ ކޯޓް އަމުރުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ރިސޯޓް ފާސްކުރަނީ ބޮންޑެޑް ވެއާ ހައުސް އިން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ގެންދިޔަ ބަނގުރާ، އެ ރިސޯޓާ ގުޅުން ހުރި އެހެން ތަންތަނަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ކަމަށެވެ.

ފުލުުހުންނާ އެކު، ކަސްޓަމްސް އާއި މީރާ އިން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އެރި ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކަކީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓްތަކުގައިވާ ސަން އައިލެންޑާއި، ޕެރަޑައިސް އެލެންޑާއި ހޮލިޑޭ އައިލެންޑާއި ރޯޔަލް އައިލެންޑް އަދި ފަން އައިލެންޑަށެވެ. މިއަދު ވެސް ފުލުުހުންނާއެކު، ކަސްޓަމްސް އާއި މީރާއިން ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓާއި ސަން އައިލެންޑް އަދި ރޯޔަލް އައިލެންޑަށް އަރާފައިވެއެވެ.

މީރާއިން ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކަށް އެރިއިރު، 2.5 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން މީރާއިން ވަނީ ވިލާ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފަ އެވެ.

މީރާއަށް ތަންތަން ބަލާފާސްކުރެވޭނީ ޓެކްސް ފްރޯޑްގެ މައްސަލަތަކުގަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް