ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 02:54
ވައްކަން ކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާ
ވައްކަން ކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާ
ފޭސްބުކް
ވައްކަން ކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާ
ޗާންދަނީމަގައި ހުންނަ ހޮޓަލެއްގެ ދޮރުފަތް ވަގަށް ނެގި ކަމަށްބުނެ މީހެއްގެ ބޯ ބާލާއިފި
 
މި ވީޑިއޯ ފޭސްބުކަށް ލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 22 ގައި

ޗާންދަނީމަގުގައި ހުންނަ ހޮޓަލެއްގެ ދޮރުފަތް ވަގަށް ނެގިކަމަށް ބުނެ މީހެއްގެ ބޯ ބާލައިފިއެވެ. ފޭސްބުކަށް މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ލާފައިވާ އެ ވީޑިއޯ މިހާރުވަނީ ވައިރަލްވެފައެވެ.

އެވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ދެބައި އުމުރުގެ މީހަކު ތަނެއްގައި ބައިންދައި އަމިއްލައަށް ބޯކޮށުމަށް ބުނެ އޭނާ ލައްވާ ބޯ ކޮށާ ތަނެވެ. އަދި އޭނާ ބޯ ކޮށުމަށްފަހު "ހެއާ ރިމޫވް" ކްރީމް ބޮލުގައި އުނގުޅާފައި ހުންނަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެމީހާގެ ބޯ ރޭޒަރަކުން ބާލައެވެ.

އެވީޑިއޯގައި ހޮޓަލުގެ "ދޮރުފަތް ވަގަށްނެގުމަށްފަހު ވިއްކާލީ 70 ރުފިޔާއަށޭ" ކިޔާ އަޑުވެސް އިވެއެވެ. އަދި ވައްކަން ކުރާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެމީހާ މޫނު އަނބުރާލާ ނޫނެކޭ ބުނެއެވެ.

މި ވީޑިއޯއަށް ތައުރީފު ކޮށްފައި ބައެއް މީހުން ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ގިނަ މީހުން ވަނީ ވައްކަން ކުރުމުން އަދަބު ދޭންޖެހޭނީ ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ކަމަށްބުނެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެ ވީޑިއޯއަށް ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު ބުނެފައިވަނީ "މިގައުމަށް އަދުލުވެރިކަމެއް ނެތި އިންސާފު ހަމަ އެކަކަށްވެސް ނުލިބޭ" ކަމަށެވެ.

އަލީ މުފީދުގެ ކޮމެންޓުގައި ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ވައްކަން ކުރި މީހާއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާ ލައްވާ ގަދަކަމުން ބޯ ބޭލި މީހުން މާ ނުބައި" ކަމަށެވެ.

ޖައްލެގެ ކޮމެންޓުގައި ބުނެފައިވަނީ "ރިޕޯޓު ކުރީމަ ގެންގޮސް އެއް ދޮރުން ވައްދާފައި އަނެއް ދޮރުން ނެރެ ދޫކޮށްލާނީ މައްސަލަ އެހިސާބުން އެ ނިމުނީ. ދެން އަންނަ ގޮތަށް ރިޕޯޓު ކުރި މީހާ ދުވަސް ދުއްވާލާނީ" ކަމަށެވެ.

ޒިޔާދު ކިޔާ މީހަކު ބުނެފައިވަނީ ތިއަށްވުރެ ފިނޑި އަމަލެއް އޭނާ ނުދެކޭ" ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު
0%
20%
0%
20%
0%
60%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެތައް ހާސް އަހަރެއްވީ، ގޮތް ނޭނގޭ ގަލުގެ ފާރެއް ކަނޑުގެ 21 މީޓަރު އަޑީގައި!
ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ބ އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް
ޣައްޒާގައި ކާބޯތަކެތި ހޯދުމަށް އެއްވެތިބި މީހުންނަށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ބޮޑު ސްކޭމަކަށް
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
އިޒްރޭލު ހިންގާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، އަހަރަކާ ގާތްވަމުންދާ ހަނގުރާމައެއް ބަރުދާސްކުރާ ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް!