raajjemv logo
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ކެރިއަރު ނިންމާލަން ބޭނުން ވަނީ ރެއާލްގައި: ރޮނާލްޑޯ
 
މި އެވޯޑް ލިބުމުގެ ސިއްރަކީ އޭނާގެ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ވެސް ރޮނާލްޑޯ ހާމަކުރި
 
އޭނާގެ އުއްމީދަކީ އެ ޓީމުގައި ހުރެ ރިޓަޔާ ކުރުން ކަމަށް ވެސް ރޮނާލްޑޯ ބުނެފައިވޭ
 
މެސީއާ ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަން އަދި ވެސް ދާނީ ކުރިޔަށް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
4,997
ކ. މާލެ |
8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 17:27
ރޮނާލްޑޯ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާ އެކު
ގޫގުލް

ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ބޭނުން ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފިއެވެ.

ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ހޯދުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ރޮނާލްޑޯ ބުނީ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި އަދިވެސް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި މެސީއާ ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަން އަދި ވެސް ދާނީ ކުރިއަށް ކަމަށެވެ. މެސީ ވެސް އަދި އޭނާ ވެސް އިސްކަން ދެނީ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދޭން ކަމަށާއި ވަކިވަކި ޓްރޮފީތައް އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ލިބެނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރޮނާލްޑޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ރެއާލްގައި އޭނާ ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި އޭނާގެ އުއްމީދަކީ އެ ޓީމުގައި ހުރެ ރިޓަޔާ ކުރުން ކަމަށް ވެސް ރޮނާލްޑޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

ބެލެންޑޯ އެވޯޑާ ބެހޭ ގޮތުން ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ޕެރިހުގައި އޭނާއަށް އެފަދަ އެވޯޑެއް އެރުވިގެން ދިޔުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ކެރިއަރުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމަށާއި މި އެވޯޑު ލިބުމުގެ ސިއްރަކީ އޭނާގެ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ވެސް ރޮނާލްޑޯ ހާމަކުރިއެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް ކަމަށާއި އަދި ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ވެސް އޭނާއަށް އެހީތެރިވެދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ރޮނާލްޑޯ ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ.  

މިއީ ރޮނާލްޑޯ ޖެހިޖެހިގެން ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މިިދިޔަ އަހަރު ވެސް އޭނާ މި އެވޯޑު ހޯދިއިރު އޭނާ ވަނީ އޭގެ ކުރިން 2008، 2013 އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު އެ އެވޯޑު އުފުލާލާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއަހަރު ފީފާއިން ހޮވި ފީފާ ދަ ބެސްޓް އެވޯޑު ވެސް ގެންދިޔައީ ރޮނާލްޑޯއެވެ.

ރެއާލްއިން 2012 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލަލީގާ ހޯދިއިރު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ކުޅުނު 29 މެޗުގައި 25 ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާއަށް މި އެވޯޑް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލްކުރަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމެވެ.

 އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ނޮކްއައުޓް ބުރުގައި ބަޔާން މިއުނިކާއި އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހަދައި ފައިނަލްގައި ޔުވެންޓަސް އަތުން ރެއާލް 4-1 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ވެސް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ވެސް ރޮނާލްޑޯއެވެ.

މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ނުވަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި އޭނާއަށް ޖެހިފައި ވަނީ އެންމެ ދެ ލަނޑެވެ.

ރެއާލްގައި ކެރިއަރު ނިންމާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފައިވާއިރު އޭނާއަކީ އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ރެއާލްއަށް ކުޅުނު 412 މެޗުގައި އެ ޓީމަށް 418 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް