raajjemv logo
ުކުޅިވަރު
ސެލްޓާ ވިގޯއިން ބާސާ ހިފަހައްޓައިފި
 
މި މެޗު އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ބާސާ އަދި ވެސް އޮތީ ލީގު އެއްވަނައިގައި
އަބްދުލް ހަންނާން މުހައްމަދް
4,118
ކ. މާލެ |
3 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 17:12
ބާސެލޯނާ އަދި ސެލްޓަވީގޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޯލް.ކޮމް

ސްޕެނިޝް ލަލިގާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ސެލްޓާ ވިގޯ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ބާސާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފަށައިގެން ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތައް އުފައްދަމުން އައީ ބާސާއިންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހައި ލީޑު ނެގީ ސެލްޓާ ވިގޯއިންނެވެ. މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އިއޭގޯ އަސްޕާސްއެވެ. މިއީ އޭނާ މިފަހަރުގެ ލީގުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން އަށް ވަނަ ލަނޑެވެ. 

ސެލްޓާ ވިގޯއިން ލީޑު ނެގިތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ބާސާއިން ވަނީ ލަނޑެއްޖަހައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އާޖެންޓީނާ އަދި ބާސާގެ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ އެވެ. މިއީ މިފަހަރުގެ ލީގުގައި ބާސާއަށް މެސީ  ކާމިޔާބުކޮށްދިން 13 ވަނަ ލަނޑުކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1-1 ގެ އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ބާސާއިން ފެށީ ފުރަތަމަ ހާފާ ޚިލާފަށް ވަރުގަދަކޮށެވެ. އެގޮތުން ސެލްޓަވީގޯގެ ފަހަތަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ވަނީ އެޓީމުގެ ގޯލަށް ފޮނުވާލާފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އެ ޓީމަށް މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

ބާސާއިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް މާގިނައިރު އެޓީމަށް އެލީޑު ދެމެހެއްޓޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.  ސެލްޓާ ވިގޯއިން ވަނީ މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގޮމޭޒް ގޮންޒާލެޒްއެވެ.

މި މެޗު އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ބާސާ އަދިވެސް އޮތީ ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ބާސާ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 14 މެޗުން 36 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ވެލެންސިއާ 13 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނީ 31 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް