raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޕްރިމިއާ ލީގު: ޑެހޭއާގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި
 
މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު އާސެނަލްވަނީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް ވެއްޓިފައި
 
ޔުނައިޓެޑުގެ ކީޕަރު ޑެހޭއާ ވަނީ މި މެޗުގައި 14 ސޭވްއެއް ކޮށްފައި
 
އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެފައިވަނީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
4,730
ކ. މާލެ |
3 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 08:20
އާސެނަލްގެ ލަކަޒެޓް ފޮނުވާލާ ހަމާލާއެއް ޑެހޭއާ މަތަކުރަނީ - މި މެޗުގައި ޑެހޭއާ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައި
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ސްޕެއިންގެ ހުނަރުވެރި ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހޭއާގެ މޮޅު ކުޅުމާއިއެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެފައިވަނީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ވާދަވެރި ބަލާހިތްވާ ޒާތުގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ކީޕަރު ޑެހޭއާ ވަނީ އާސެނަލްގެ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ހުއްޓުވާފައެވެ. އެގޮތުން މި މެޗުގައި އޭނާވަނީ 14 ސޭވްއެއް ކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ މި ހާފުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ މެޗު ފެށިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލް ސިއްސުވާލުމަށްފަހު ލީޑު ނަގާފައެވެ. ޕައުލް ޕޮގްބާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އެންޓޯނިއޯ ވެލެންސިއާއެވެ. އެ ޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އެންތަނީ މާޝިއާލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޖަހައިދިނީ ޖެސޭ ލިންގާޑްއެވެ.

ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ޔުނައިޓެޑުން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު އާސެނަލްއިން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި އެ ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ހަތަރު މިނެޓު ނުވަނީސް އާރޮން ރެމްސީ ތަނަވަސް ކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން އެލެކްޒެންޑާ ލަކަޒެޓް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިދީ އާސެނަލްއަށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހާ މެޗުގެ އިތުރު ފުޅާކޮށްފައެވެ. ޕޮގްބާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީވެސް ލިންގާޑްއެވެ. މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޕޮގްބާއަށް ވަނީ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލްއަކާއި ގުޅިގެން ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު އާސެނަލްވަނީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި  40ޕޮއިންޓާއެކު ސިޓީ އޮތްއިރު ދެވަނައިގައި 35 ޕޮއިންޓާއެކު ޔުނައިޓެޑްއެވެ. ޗެލްސީއަށް 32 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނަ ލިބޭއިރު ހަތަރު ވަނަ ލިވަޕޫލްއަށް ލިބެނީ 29 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު އާސެނަލްއަށް ފަސްވަނަ ލިބެނީ 28 ޕޮއިންޓާއެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް