raajjemv logo
ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ
ކުޓީނިއޯ އަށް އަހަރަކު 14 މިލިއަން ޔޫރޯ ލިބޭ އެއްބަސްވުމެއް ބާސާއިން ހުށަހަޅައިފި
 
ލިވަޕޫލްއާ އެކު ކުޓީނިއޯ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރު
ލީވާން އަލީ
4,549
ކ. މާލެ |
2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 07:51
ލިވަޕޫލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފިލްޑަރު ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ
ގޯލް.ކޮމް

ލިވަޕޫލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފިލްޑަރު ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ އަށް އަހަރަކު 14 މިލިއަން ޔޫރޯ ލިބޭ އެއްބަސްވުމެއް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ސްޕޯޓް" އިން ބުނީ ކުޓީނިއޯ ވިއްކާލަން ލިވަޕޫލް އިން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ، އަހަރަކު 14 މިލިއަން ޔޫރޯ ދިނުމަށް ލިވަޕޫލް އިން ނިންމާ އެ ކްލަބުން އޭނާ އަށް އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބާސާ އިން ވަނީ އެކިފަހަރުމަތިން ކުޓީނިއޯ ހޯދުމަށް ބިޑްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލިވަޕޫލް އިން ވަނީ އެ ހުރިހާ ބިޑެއްވެސް ރިޖެކްޓް ކޮށްފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ކުޓީނިއޯ ހޯދުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި 150 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހެޅުމަށް ބާސާ އިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ކުޓީނިއޯގެ މުސާރަ ހަމަޖެއްސުމަށް ތިން ކުޅުންތެރިޔަކު ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަރްދާ ޓުރާން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބާސާގެ އިތުރުން ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ ކުޓީނިއޯ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންލޭންޑް، ސްޕެއިން، ޖަރުމަން އަދި ފްރާންސްގެ ކްލަބްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ލިވަޕޫލްގެ ޓީމުން ކުޓީނިއޯއަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނު ނަމަވެސް އަނިޔާއިން އެނބުރި އައިސް އޭނާ އަންނަނީ ލިވަޕޫލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 10 މެޗުގައި ފަސް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ލިވަޕޫލްއާއެކު 2022 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވާ ކުޓީނިއޯ އެ ޓީމަށް ބަދަލުވެފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ބަދަލުވިފަހުން މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން 190 މެޗުގައި 46 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

ލިވަޕޫލްގައި އޭނާ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ނަމަވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު އެތަކެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އޭނާ އެހެން ޓީމަކަށް ބަދަލުވުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް