raajjemv logo
އެފްއޭ ކަޕް
އެފްއޭ ކަޕް: ކޮންފެރޭ ކޮޅަށް 16 ލަނޑު ޖަހައި ގްރީން ސެމީއަށް
 
ކޮންފެރޭ އަތުން ގްރީން މޮޅުވީ 1-16 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ
5,226
ކ. މާލެ |
30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 19:15
ކޮންފެރޭ އަދި ގްރީން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
މިހާރު

އެފްއޭ ކަޕްގައި ކޮންފެރޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކޮޅަށް 16 ލަނޑު ޖަހައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު، ކޮންފެރޭއާ ވާދަކޮށް ގްރީން އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-16 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ގްރީން އިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އާދަމް އިޝާމްއެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން އިޝާމް ވަނީ ގްރީން އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ގްރީންގެ ތިންވަނަ ލަނޑު 14 ވަނަ މިނެޓުގައި އަހުމަދު ހަސަން ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ހަތަރުވަނަ ލަނޑު 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީ އަހުމަދު ނިޒާމްއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ގްރީންގެ މުހުތާރު ނަސީރު (ޓޫކިލޯ) ވަނީ ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ގްރީންގެ ހަތްވަނަ ލަނޑު 40 ވަނަ މިނެޓުގައި ނިޒާމް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، އަށްވަނަ ލަނޑު 42 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު ހަސަންއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ގްރީންގެ ނުވަވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ނަޒާމްއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-9 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ކޮންފެރޭގެ މައްޗަށް ގްރީން ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައި ގްރީންއިން ވަނީ ހަތް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ގްރީންގެ އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، އާދަމް އިޝާން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައި ގްރީންގެ އަހުމަދު ހަސަން، ޓޫކިލޯ އަދި މުހައްމަދު ޝައްފާޒް ކުރެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކުވެސް ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ކޮންފެރޭގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ ފަހުކޮޅު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނާޖިހް އިބްރާހިމްއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ގްރީން ވަނީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ސެމީގައި ގްރީން ބައްދަލުކުރާނީ ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރި ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މުޙައްމަދު ޒާހިރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް