raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޕްރިމިއާ ލީގު: ބޮޑު ތަފާތަކުން އާސެނަލް މޮޅުވި ނަމަވެސް ޗެލްސީ އަތެއް ނުލެވުނު
 
ބާންލީ ވެސް ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބޯންމައުތް ބަލިކޮށްފަ
 
ސްވަންސީ ސިޓީއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައިވަނީ 1-0 ގެ ހަނި ނަތީޖާއަކުން
 
ހަޑާސްފީލްޑް ޓައުންއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 5-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
4,266
ކ. މާލެ |
30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 13:41
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އޮޒިލް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވި ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ޗެލްސީ ފަހަތަށް ޖައްސައެއް ނުލެވުނެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހަޑާސްފީލްޑް ޓައުންއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 5-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެ ލަނޑު ޖެހުމަށް ހުސް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކޮށްފައެވެ. އާސެނަލްގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް މި މެޗުގައި ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެ ޓީމުން ޖެހި ފަސް ލަނޑުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ ތިންވަނަ މިނެޓުގައި އާރޮން ރެމްސީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ޖަހައިދިނީ އެލެކްޒެންޑާ ލަކަޒެޓްއެވެ. މި ހާފުގައި އާސެނަލްގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ. މި ހާފުގައި އެ ޓީމުން ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކުރި ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ އާސެނަލްއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ހަތަރު ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން އާސެނަލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެސުޓް އޮޒިލްގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު އޮލިވިއާ ޖިރޫ ޖަހައިދިން އިރު ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ޗިލީގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒްއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހިތާ ތިން މިނެޓު ނުވަނީސް އޮޒިލް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިދީ އާސެނަލްގެ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާ ކޮށްދީފައެވެ. އާސެނަލްގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ވެސް ޖިރޫއެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާވަލުގައި އާސެނަލްއަށް ވުރެ މަތީގައި އޮތް ޗެލްސީ ވެސް ވަނީ އެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްވަންސީ ސިޓީއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައިވަނީ 1-0 ގެ ހަނި ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ޗެލްސީގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު މި މެޗުގައި އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމާއި އަލަށް ގުޅުނު ޑިފެންޑަރު އެންޓޯނިއޯ ރޫޑިގާއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޗެލްސީއިން ވަނީ އާސެނަލްއިން ތާވަލުގެ ކުރިޔަށް ޖެހެމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަށް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާފައެވެ.

ބާންލީ ވެސް ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބޯންމައުތް ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ކުރިޔަށް ޖެހިލާފައެވެ. ބާންލީގެ ލަނޑުތައް ކްރިސް ވުޑްއާއި ރޮބާޓް ބްރޭޑީ ޖަހައިދިންއިރު ބޯންމައުތްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޖޯޝުއާ ކިންގްއެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 40 ޕޮއިންޓާއެކު ސިޓީ އޮތްއިރު ދެވަނައިގައި 32 ޕޮއިންޓާއެކު ޔުނައިޓެޑްއެވެ. ޗެލްސީއަށް 29 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނަ ލިބޭއިރު ހަތަރު ވަނަ އާސެނަލްއަށް ލިބެނީ 28 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ލިވަޕޫލްއަށް ފަސްވަނަ ލިބެނީ 26 ޕޮއިންޓާއެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް