raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޕްރިމިއާ ލީގު: ފަހު ވަގުތު ސްޓާލިން ޖެހި ލަނޑުން ސިޓީ ރެކޯޑު ދަމަހައްޓައިފި
 
އެވަޓަންވަނީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވެސްޓް ހަމް ބަލިކޮށްފައި
 
ލިވަޕޫލްވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި ސްޓޯކް ސިޓީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްފަ
 
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސައުތްހެމްޓަންއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވެފައިވަނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
4,072
ކ. މާލެ |
30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 10:54
ސިޓީ މެޗުން މޮޅުވި ލަނޑު ސްޓާލިން ޖަހަނީ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރަހީމް ސްޓާލިން ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑުން ސައުތްހެމްޕްޓަންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑު ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސައުތްހެމްޓަންއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވެފައިވަނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ލީގުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ސިޓީ ބަލިވެފައިނުވާއިރު އެ ޓީމުން ވަނީ މި މެޗުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ވާދަވެރި ބަލާހިތްވާ ޒާތުގެ ކުޅެމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ދެ ޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެ އޮވެގެން ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެން ދިޔައިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ސައުތްހެމްޕްޓަންގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޑިފެންސިވް ކުޅުމެކެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ސިޓީއިން ލީޑު ނެގިއިރު މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑެބްރައިނާއެވެ.

ސިޓީގެ ލަނޑަށް ސައުތްހެމްޕްޓަންއިން ރައްދު ދިނީ މެޗުގެ 75 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އެގޮތުން އޮރިއޮލް ރޮމޭއު ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިދީ މި މެޗުގެ ނަތީޖާ އެ ޓީމަށް ހަމަހަމަ ކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ސައުތްހެމްޕްޓަންއިން ވަގުތު ބޭކާރުކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ރެފްރީ ވަނީ ފަސް މިނެޓު ދައްކާފައެވެ. ސިޓީއަށް މި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ދިޔައީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގައި ރަހީމް ސްޓާލިން ޖަހައިދިން ލަނޑުންނެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލްވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި ސްޓޯކް ސިޓީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ފަރާތުން މޮޅު އެޓޭކިން ފުޓްބޯޅައެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު އެ ޓީމުގެ ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ ސަދިއޯ މާނޭގެ އިތުރުން މުހައްމަދު ސަލާހުއެވެ. މި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސަލާހު ވަނީ އެ ޓީމަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ކުރީގައި މިވަގުތު އޮތީ ސަލާހުއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ވޭން ރޫނީގެ ހެޓްރިކާއެކު އެވަޓަން ވެސް ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 4-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ވެސްޓް ހަމް ބަލިކޮށް، ރެލިގޭޝަނާއި ފެއަށް ޖެހިލާފައެވެ. މި މެޗުގައި އެވަޓަން ޖެހި ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އޭޝްލީ ވިލިއަމްސްއެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 40 ޕޮއިންޓާއެކު ސިޓީ އޮތްއިރު ދެވަނައިގައި 32 ޕޮއިންޓާއެކު ޔުނައިޓެޑްއެވެ. ޗެލްސީއަށް 29 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނަ ލިބޭއިރު ހަތަރު ވަނަ އާސެނަލްއަށް ލިބެނީ 28 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ލިވަޕޫލްއަށް ފަސްވަނަ ލިބެނީ 26 ޕޮއިންޓާއެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް