raajjemv logo
ޔުނިޓީ ކަޕް 2017
ޔުނިޓީ ކަޕް 2017: ޗެމްޕިއަންކަން މަޑަވެލި ރަޓު ޓީމު ހޯދައިފި
 
މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ލިބުނީ އަލިފުށި ފުޓްސަލް ޓީމުގެ އިބްރާހިމް ފުރްގާންއަށް
 
ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު ކުރި ހޯދީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން
 
މަޑަވެލި ރަޓު ޓީމުން މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި އަލިފުށި ފުޓްސަލް ޓީމު ބަލިކޮށްގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
5,465
ކ. މާލެ |
30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 08:59
މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މަޑަވެލި ރަޓު ޓީމު ޓްރޮފީ އުފުލާލަނީ
ފޭސްބުކް

އަރުތަ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ޔުނިޓީ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަޑަވެލި ރަޓު ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

މަޑަވެލި ރަޓު ޓީމުން މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި އަލިފުށި ފުޓްސަލް ޓީމު ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މިއަހަރުގެ ފައިނަލުން މަޑަވެލި ރަޓު ޓީމު ޖާގަ ހޯދީ ސެމީގައި ތިނަދޫ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ހަމައެހެންމެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް އަލިފުށި ފުޓްސަލް ޓީމު ހޯދީ ސެމީގައި ނޮޅިވަރަންފަރު ޔޫތް ޑެވެލޮޕްމެންޓްގެ ޓީމު ބަލި ކޮށްގެންނެވެ.

މަޑަވެލި ރަޓު ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރު ކުރީ ފައިނަލް މެޗު 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވުމާއި ވިދިގެން ޕެނަލްޓީގައި ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ފައިނަލްގައި މަޑަވެލި ރަޓު ޓީމުގެ ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ ނާއިފް ޝަފީގްއާއި އިބްރާހިމް ޝިނާންއެވެ. ހަމައެހެންމެ އަލިފުށި ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އަބްދުލް މުހައިމިންއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފެއާޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ ރ.މާކުރަތުގެ މާކޯ އެފްސީއެވެ. މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ލިބުނީ އަލިފުށި ފުޓްސަލް ޓީމުގެ އިބްރާހިމް ފުރްގާންއަށެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މަޑަވެލި ރަޓު ޓީމުގެ ނާއިފް ޝަފީގްއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވަނީ މަޑަވެލި ރަޓު ޓީމުގެ މުހައްމަދު ރަޝީދްއާއި ނާއިފް ޝަފީގްގެ އިތުރުން އަލިފުށި ފުޓްސަލް ޓީމުގެ އަހުމަދު ވިޖްދާންއާއި އިބްރާހިމް ފުރްގާންގެ އިތުރުން ތިނަދޫ ޓީމުގެ އިބްރާހިމް ޝަނޫންއެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައިވާއިރު، ރަނަރަޕް ޓީމަށް ވަނީ 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް