raajjemv logo
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018
ވޯލްޑް ކަޕުގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި
 
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަރުމާކުރާ ޕޯސްޓަރުތަކަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔެއިން އަބަދުވެސް ބަލައިގަންނަ އެއްޗެއް
 
މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޕޯސްޓަރު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ރަޝިއާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ލެވް ޔާޝިންއަށް ބިނާކޮށް
 
ޕޯސްޓަރު ފަރުމާކުރީ ރަޝިއާގެ މަޝްހޫރު ކުރެހުންތެރިޔާ އިގޯރ ގްރޮވިޗް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
4,227
ކ. މާލެ |
30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 08:15
އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޯސްޓަރު
ފީފާ

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު އާންމުކޮށް ދައްކާލައިފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގެ މެޓްރޯގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި މި ޕޯސްޓަރު އާންމުކޮށް ދައްކާލީ ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފާތަމާ ސަމޫރާއެވެ. މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޯސްޓަރު ފަރުމާކުރީ ރަޝިއާގެ މަޝްހޫރު ކުރެހުންތެރިޔާ އިގޯރ ގްރޮވިޗްއެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޕޯސްޓަރު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ރަޝިއާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ލެވް ޔާޝިންއަށް ބިނާކޮށެވެ. ޔާޝިންއަކީ ތާރީހުގައި ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ހަމައެކަނި ގޯލްކީޕަރެވެ. އޭނާ ވަނީ ހަތަރު ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ރަޝިއާ ތަމްސީލު ކޮށްދީފައެވެ.

މި ޕޯސްޓަރުގައި ޔާޝިންގެ ޖާޒީއެއްގެ ގޮތުގައި ގްރޮވިޗް އިހްތިޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ކަޅު ޓީ ޝާޓާއި ކަޅު ސޯޓުބުރިއެކެވެ. މިއީ ގޯލްކީޕަރުންގެ ޖާޒީގެ ގޮތުގައި ފީފާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރި ޖާޒީގެ ގޮތުގައި ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ޖާޒީއެކެވެ. މި ޕޯސްޓަރުގައި ފެނިގެންދަނީ ޔާޝިންއާއި ދިމާލަށް އަންނަ ބޯޅައެއް އޭނާ ދިފާއުކުރާ މަންޒަރެވެ.

މި ޕޯސްޓަރު ތައާރަފް ކޮށްދެއްވި ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފާތަމާ ސަމޫރާ ވިދާޅުވީ މި ޕޯސްޓަރުން ރަޝިއާގެ ފަންނުވެރިކަމާއި ފުޓްބޯޅައަށް އެ ގައުމުން ދޭ އަހަންމިއްޔަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕޯސްޓަރު ވެގެންދާނީ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދާ ޕޯސްޓަރަކަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާގައި ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަށް އެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން ވިޓާލީ މުޓްކޯ ވިދާޅުވީ މި ޕޯސްޓަރު މެދުވެރިކޮށް ރަޝިއާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި ޔާޝިންއަށް ޕޯސްޓަރު ބިނާކުރީ އޭނާއަކީ ރަޝިއާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ނިޝާނަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށާއި މެޗުތައް ބެލުމަށް އަންނަ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވެސް މި ޕޯސްޓަރު ކަމުދާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ޕޯސްޓަރު ފަރުމާކުރި ގްރޮވިޗްގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލާއިރު އޭނާ ވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފިނި މޫސުމުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރި ރަޝިއާގެ ކޮންޓިންޖެންޓްގެ ޖާޒީ ފަރުމާކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ކްރެމްލިން ކަޕް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ބްރޭންޑިން މަސައްކަތުގައި ވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ރަޝިއާގެ ނެޝެނަލް ރިސާޗް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އިކޮނޮމިކްސްގެ މުދައްރިސެކެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަރުމާކުރާ ޕޯސްޓަރުތަކަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔެއިން އަބަދުވެސް ބަލައިގަންނަ އެއްޗެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ނީލަމުގައި މިފަދަ ޕޯސްޓަރުތައް ވަރަށް އަގު ބޮޑުކޮށް ވިކިފައި އެބަހުއްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް