raajjemv logo
އެންބީއޭ
އެންބީއޭގެ މެޗެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖޭމްސް ކޯޓުން ފޮނުވާލައިފި
 
ޖޭމްސް ކޯޓުން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް މި މެޗުން މޮޅުވީ އޭނާގެ ޓީމު
 
ކުޅުންތެރިޔަކު ކޯޓުން ފޮނުވާލެވޭނީ ދެ ޓެކްނިކަލް ފައުލް އެ ކުޅުންތެރިޔަކާއި ދެކޮޅަށް ދެއްކުމުން
 
ޖޭމްސް ކޯޓުން ފޮނުވާލީ ރެފްރީއާ ޒުވާބުކުރުމާއި ވިދިގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
3,616
ކ. މާލެ |
29 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 17:57
ލެބްރޯން ޖޭމްސް: އެންބީއޭގައި ކުޅުނު 1082 މެޗުގެ ތެރެއިން މި މެޗަކީ އޭނާ ކޯޓުން ފޮނުވާލި ފުރަތަމަ ފަހަރު
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ ނެޝެނަލް ބާސްކެޓްބޯލް ލީގު (އެންބީއޭ)ގެ މެޗެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލެބްރޯން ޖޭމްސް ކޯޓުން ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައިވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ޖޭމްސް ކޯޓުން ފޮނުވާލީ ރެފްރީއާ ޒުވާބުކުރުމާއި ވިދިގެންނެވެ. އެގޮތުން މިއާމީ ހީޓްއާއި ދެކޮޅަށް ކްލީވްލެންޑް ކެވެލިއާސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާއިގައި އޭނާއަށް ފައުލްކުރި ކަމަށްބުނެ ޖޭމްސް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފައުލެއްގެ ގޮތުގައި ރެފްރީ އެކަން ނުބެލުމުން ޖޭމްސް ވަނީ ރެފްރީއާއި ޒުވާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންބީއޭގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ކުޅުންތެރިޔަކު ކޯޓުން ފޮނުވާލެވޭނީ ދެ ޓެކްނިކަލް ފައުލް އެ ކުޅުންތެރިޔަކާއި ދެކޮޅަށް ދެއްކުމުންނެވެ. ރެފްރީއާ ޒުވާބުކުރުމުގެ ކުރިން ޖޭމްސްއަށް އެއް ޓެކްނިކަން ފައުލް ދައްކާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޒުވާބުކުރުމާއި ވިދިގެން މެޗުގައި ރެފްރީކަން ކުރަމުންދިޔަ ކޭން ފިޓްޒްޖެރަލްޑް ނިންމީ ދެވަނަ ޓެކްނިކަލް ފައުލްއެއް ދައްކާ ޖޭމްސް ކޯޓުން ފޮނުވާލުމަށެވެ.

މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޖޭމްސް ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް ކުރި ފައުލް އެއީ ފައުލެއްގެ ގޮތުގައި ރެފްރީ ނުބެލުމުން އެކަމާއި މެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރި ކަމަށާއި އަދި ރެފްރީއާ ދިމާލަށް ބުނަން ޖެހުނު ހުރިހާ އެއްޗެއް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުން ދެވަނަ ޓެކްނިކަލް ފައުލެއް ދައްކާ އޭނާ ކޯޓުން ފޮނުވާލަން ރެފްރީ ނިންމި ކަމަށެވެ.

ޖޭމްސް ކޯޓުން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް މި މެޗުން މޮޅުވީ އޭނާގެ ޓީމު ކަމަށްވާ ކްލީވްލެންޑް ކެވެލިއާސްއެވެ. އެގޮތުން ކެވެލިއާސް މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 108 ޕޮއިންޓް 97 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މެޗަށްފަހު ދިން އިންޓަވިއުގައި ޖޭމްސް ބުނީ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ކޯޓުގައި އޭނާ ހުރުން ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޓީމު މޮޅުވުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހާސިލްވުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށް ޖޭމްސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންބީއޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ހަތަރު ފަހަރު ހޯދާފައިވާ ޖޭމްސްވަނީ މި މެޗުގައި އޭނާ ކުޅުނު ބައިގައި ކެވެލިއާސްއަށް 21 ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައެވެ.

މިއީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ޖޭމްސްގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ އެންބީއޭގެ މެޗެއްގައި ކޯޓުން ފޮނުވާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޖުމްލަ 1082 އެންބީއޭ މެޗުގައި ކުޅެފައެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެންބީއޭގެ ރަނަރއަޕްގެ ގޮތުގައި މި ސީޒަނާއި ކުރިމަތިލި ކެވެލިއާސްވަނީ މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ޖެހިޖެހިގެން ނުވަ މެޗުން މޮޅުވެފައެވެ. މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން 14 މެޗުން މޮޅުވެފައިވާއިރު ހަތް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ޓީމު އޮތީ މިވަގުތު އެންބީއޭގެ އީސްޓާން ކޮންފަރެންސްގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ތިންވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މުޙައްމަދު ޒާހިރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް