raajjemv logo
ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން
ބާސާ އިން އެރިކްސަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ބާސާ އިން އަންނަނީ މިޑްފިލްޑަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން
ލީވާން އަލީ
5,509
ކ. މާލެ |
28 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 20:04
ޓޮޓެންހަމް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން
ގޯލް.ކޮމް

ބާސެލޯނާ އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެންމާކްގެ މިޑްފިލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޑޮންބަލޮން އިން ބުނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ބާސާ އިން އަންނަނީ އެޓީމުގެ މެދުތެރެ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން އަންނަ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އެޓީމުން އެރިކްސަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޔަކްސް އިން 2009 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި އެރިކްސަން ޓޮޓެންހަމް އަށް ބަދަލުވީ 2013 ވަނަ އަހަރެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 195 މެޗުގައި 46 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެރިކްސަންގެ އިތުރުން ބާސާ އިން އަންނަނީ ލިވަޕޫލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ ހޯދުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުޓީނިއޯ އަށް ބިޑު ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލިވަޕޫލް އިން ކުޓީނިއޯ ވިއްކާލަން އަދިވެސް އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ.

ބާސާ އިން އަންނަނީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު މިހާތަނަށް މި ސީޒަނުގެ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ. ބާސާ ލީގުގައި 13 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، 11 މެޗު ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ބާކީ ދެ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު، ބާސާ އޮތީ 35 ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނައިގައެވެ. އެޓީމު ވަނީ އެއްވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް