raajjemv logo
ސާޑިއޯ މާނޭ
ކްލޮމްއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ: މާނޭ
 
ބެންޗުގައި ހުންނަން ޖެހުމުން ވަރަށް އުނދަގޫވޭ
ލީވާން އަލީ
4,990
ކ. މާލެ |
28 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 20:02
ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ގޯލް.ކޮމް

ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕްއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ވިންގާ ސާޑިއޯ މާނޭ ބުނެފިއެވެ.

ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު މާނޭ އަދި ކްލޮޕް ވަރަށް ކައިރީގައި ކަމަކާމެދު ޒުވާބުކުރި މަންޒަރު ކެމަރާތަކަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން މާނޭ ބުނީ ކްލޮޕްއާ ވާހަކަދެއްކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ނޫން ކަމަށާއި، ވާހަކަދެއްކީ ވެސް ވަރަށް އެކުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

މާނޭ ބުނީ މެޗުގައި ކޯޗު އޭނާ ކައިރީ ބުނީ ކަނާތް ފަޅިއަށް ކުޅެން ކަމަށާއި، އެ ފަޅިން ކައިރީގައި މުހައްމަދު ސަލާހް ހުރި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަލާހް ކައިރީ އެތެރެއަށް ޖެހެން ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ކަނާތްފަޅިއަށް ދިޔުމަށް އަނެއްކާވެސް ކޯޗު އިރުޝާދުދީ ހަޅޭއްލަވަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މާނޭ ބުނީ މެޗަށް ފަހު ކޯޗު ކައިރީ ބުނީ އޭނާއާ ދިމާލަށް ކަނާތް ފަރާތަށް ޖެހުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަލާހް ކައިރީ އެތެރެއަށް ޖެހެން ބުނި ނަމަ ރަނގަޅުވީސް ކަމަށެވެ.

ބެންޗުގައި ހުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމުން މާނޭ ބުނީ އެއީ ފުޓުބޯޅައިގައި އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ މުހިންމީ އަނބުރާ އައުން ކަމަށާއި، މިހާރު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ހުރިކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ލިވަޕޫލް އަށް ބަދަލުވި ސެނަގަލްގެ މާނޭ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު 12 މެޗުގައި ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް