އާދީއްތަ 16 އޯގަސްޓު 2020
06 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 26
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:33
ބަޖެޓް 2018

އަންނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 22.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ

  • އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ލިބިފައި ވަނީ 20.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ
  • އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓެކްސް ނަގާ މިންވަރު ބޮޑުކުރަން ވަނީ ރާވާފައި

ކ. މާލެ | 15 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 12:08 | 1,959

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މުނައްވަރު - އަޒުމޫން އަހުމަދު

އަންނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 22.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި އެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މިއަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 20.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ 21.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަށްވުމެކެވެ.

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައި ވަނީ 18.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އަންނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 22.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި އަޅާ ބަލާ އިރު އަށް ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

އަންނަ އަހަރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ ޓެކުހުންނެވެ. އަންނަ އަހަރު ޓެކުހުން ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 16.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްގައި އަންދާޒާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ޓެކްސް ނޫން ގޮތް ގޮތަށް 5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އިރު ލޯނާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 858 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ވަނީ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައެވެ.

އަންނަ އަހަރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދީއެއް ޓެކުހުން ހޯދުމަށް ރާވާފައިވާ އިރު އިތުރު ޓެކްސްތަކެއް ނަގައި ޓެކްސް ބޭސް ފުޅާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.