ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ރާއްޖެޓީވީ އަށް ދިން މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދެ މީހެއްގެ ފޯނު އަތުލައިފި

  • ކޯޓު އަމުރުތަކުގައިވާ ގޮތުން ކުށުގެ ހެކި ލިބިފައި ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމުން
  • ފުލުހުން ތުހްމަތުކުރާ އެކަކީ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު

ކ. މާލެ | 15 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 08:21 | 9,388

ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެޓީވީން ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތަކަކާ ގުޅިގެން ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި އެ ކޯޓުގެ ގާޒީގެ އަގު ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ތުހްމަތުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދެ މީހެއްގެ ފޯނު އަތުލައިފި އެވެ.

ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު، ލ. ގަން, ތުނޑި، އަލިނޫރު, އަހްމަދު މައުރޫފްގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ކޯޓުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކުރި ކަމަށް ތުހްމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ތަހްގީގަށެވެ. އަދި އޭނާ އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހްމަތުކޮށް، އެރަށު ފިނިވާގެ، އަބްދުﷲ ނަސީރުގެ ފޯނު ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އަތުލައިފައެވެ. 

އަހްމަދު މައުރޫފްގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ތުހްމަތުގައި ބުނަނީ ލ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި އެ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ އަގު ވައްޓާލުމުގެ ނިޔަތުގައި މައުލޫތު ހިއްސަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ހެކި ލިބިފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމުން ގެނެސްދިން މައުލޫމާތުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކޯޓު އަމުރުތައް ހޯދުމަށް އެދި ހުށައެޅިއިރު މައްސަލައިގެ ބަވާތަކީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން ދައުލަތް ހިންގުމަށް ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށާއި ރަސްމީ ހަސިއްޔަތުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހިންގާ ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމާއި ސިއްރު މައުލޫމާތު ހުއްދަ ނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މައުރޫފް ހާމަ ކޮށްފައި ވަނީ ކޮން މައުލޫމާތެއް ކަމެއް އެ ކޯޓު އަމުރުތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް ކޯޓު އަމުރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެ ދުވަހު، ކޯޓުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުން އަމަލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ގަވައިދުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު "ފަށާއިރު" ޕްރޮގރާމްގައި ގެނެސްދީފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އެ ކޯޓުގައި ހަދާފައިވާ މަސްފެންގަނޑެއް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަމަށް ހަދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ހެދުން އެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލްތަކަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ގެނެސްދީފައި ވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.