raajjemv logo
އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ
ވޯލްޑް ފްރެންޑްލީ: ބްރެޒިލްއިން ފޯމު ދަމަހައްޓައިފި
 
ބްރެޒިލް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 16 މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލިވީ އެންމެ މެޗަކުން
 
ބްރެޒިލް ވަނީ 3-1 އިން ބްރެޒިލް ބަލިކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
2,588
ކ. މާލެ |
11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 16:48
ބްރެޒިލްގެ މާސެލޯ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެ ޓީމުގެ ވިލިއަންއާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވިޓަރ

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ޖަޕާން ބަލިކޮށް ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުން  މޮޅުވުމުގެ ފޯމު ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކޮށްފައިވާ މި ދެ ޓީމު ވެސް މި މެޗާއި ކުރިމަތިލިއިރު އޮތީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައެވެ. އެގޮތުން ދެކުނު އެމެރިކާގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި މި މެޗާއި ކުރިމަތިލި ބްރެޒިލްއިން މި މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޖަޕާނުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާއެވެ. މި ލަނޑަކީ ޖަޕާނުގެ އޭރިއާ ތެރެއިން ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފައުލް ކުރުމާއި ވިދިގެން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީއަކުން ނޭމާ ޖަހައިދިން ލަނޑެކެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހުވެސް ބްރެޒިލްގެ ޓީމުން ޖަޕާނުގެ ގޯލަށް ބާރުބޮޑު ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 17 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް އަނެއްކާ ވެސް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބުނެވެ. އެހެނަސް ނޭމާ މިފަހަރު ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ޖަޕާނުގެ ކީޕަރު ކަވަޝީމާ ދިފާއުކުރިއެވެ. ނެމާގެ ޕެނަލްޓީ ދިފާއުކުރުމުން ބްރެޒިލްއަށް ލިބުނު ކޯނަރު ޖަޕާނުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ސާފު ނުކުރެވި އުޅެނިކޮށް މާސެލޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ބްރެޒިލްގެ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދީފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަޕާނުގެ ޔޯޝީޑާ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން ބްރެޒިލްގެ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވިއިރު އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ގެބްރިއެލް ޖީސަސް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ބްރެޒިލްއަށް ތިން ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގައިދީފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ބްރެޒިލް ކުރީގައި އޮވެގެން ނިމުނުއިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބްރެޒިލްގެ ފަރާތުން މި ހާފުގައި ލަނޑެއް ފެނިގެން ގޮސްފައި ނުވާއިރު ޖަޕާނުން މެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޓޮމައޯކީ މަކީނޯއެވެ.

ބްރެޒިލްއަކީ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާއިރު އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުންތައް އެ ޓީމުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެ ޓީމު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 16 މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލިވެފައި ވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި ބްރެޒިލް ނުކުންނާނީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ދެކޮޅަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް