raajjemv logo
ވޯލްޑް ފްރެންޑްލީ
ވޯލްޑް ފްރެންޑްލީ: ވޭލްސްގެ މައްޗަށް ފްރާންސް ކުރިހޯދައިފި
 
ވޭލްސްގެ މައްޗަށް ފްރާންސް ކުރިހޯދީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ
1,901
ކ. މާލެ |
11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 12:41
ވޭލްސް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ވޭލްސްގެ މައްޗަށް ފްރާންސް ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ވޭލްސްއާ ވާދަކޮށް ފްރާންސް އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފްރާންސް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ފްރާންސްއިންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެންޓޯނިއޯ ގްރިޒްމަންއެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ފްރާންސް އިން ދިޔައީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލަނޑު ޖަހަން އެޓީމަށް ވަނީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ވޭލްސްގެ ކެޕްޓަން ގެރެތް ބޭލްއާ ނުލައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި އެޓީމަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް މާ އެދެވޭ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފްގައި އެޓީމުން ވަނީ ރަނގަޅު ޑިފެންސެއް ކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ވޭލްސްގެ މައްޗަށް ފްރާންސް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައި ވެސް ފްރާންސްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، ލަނޑު ޖެހުމަށް އެޓީމަށް ވަނީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

ފްރާންސް އިން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ކީލިއަން އެމްބަޕޭގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އޮލިވާ ޖިރޫ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް