raajjemv logo
ވޯލްޑް ފްރެންޑްލީ
ވޯލްޑް ފްރެންޑްލީ: ރޮނާލްޑޯއާ ނުލައި ސައުދީގެ މައްޗަށް ޕޯޗުގަލް ކުރިހޯދައިފި
 
ސައުދީގެ މައްޗަށް ޕޯޗުގަލް ކުރިހޯދީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ
2,183
ކ. މާލެ |
11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 12:11
ސައުދީ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަ ހު ޕޯޗުގަލް ޓީމް އުފާފާޅުކުރަނީ
ޓްވިޓަރ

ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުލާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ޕޯޗުގަލް ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ސައުދީއާ ވާދަކޮށް ޕޯޗުގަލް އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޕޯޗުގަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޕޯޗުގަލްއިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ސައުދީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ.

ޕޯޗުގަލް އިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި މެނުއެލް ފެނާންޑޭޒް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ހުސް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 އިން ސައުދީގެ މައްޗަށް ޕޯޗުގަލް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ޕޯޗުގަލްއިންނެވެ. އެގޮތުން މި ހާފްގައި ވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ޕޯޗުގަލް އިން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ގޮންކާލޯ ގުއެންޑެޒް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ރިކާޑޯ ޕެރޭރާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޯ މާރިއޯއެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ގެލްސަން މާޓިންސްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކްގައި ގިނަ ޓީމުތައް ފްރެންޑްލީ މެޗުތައް އަންނަނީ ކުޅެމުންނެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ބަލްގޭރިއާއާ ދެކޮޅަށް ސައުދީ ނިކުންނައިރު، އަންގާރަ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕޯޗުގަލް ނިކުންނާނީ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް