raajjemv logo
ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، މޮރީނިއޯ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވަނީ!
 
ފްރެންޗް ލީގުގައި ކޯޗުކޮށްދޭން މޮރީނިއޯ ބޭނުން
ލީވާން އަލީ
3,188
ކ. މާލެ |
10 ނޮވެންބަރ 2017 | ހުކުރު 07:42
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ
ގޯލް.ކޮމް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ދަ ސަން" އިން ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގު ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، ފްރެންޗް ލީގަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ދާން މޮރީނިއޯ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރުމަށް މޮރީނިއޯ އެންމެ ރަނގަޅު ކްލަބަކީ ޕީއެސްޖީ ކަމަށެވެ.

ގިނަ ކްލަބްތަކުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މޮރީނިއޯ ބޭނުން ވަނީ ތަފާތު ތިން ޓީމަކާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އުފުލާލަން ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ސީޒަނުގައި މޮރީނިއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑު 11 މެޗު ކުޅެފައިވާ އިރު، އެޓީމު މޮޅުވީ ހަތް މެޗުންނެވެ. އަދި ބާކީ ދެ މެޗުން އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، އަނެއް ދެ މެޗު ނިމުނީ ބަލިވެގެންނެވެ.

ބެންފީކާ، ޕޯޓޯ، ޗެލްސީ، އިންޓަމިލާން އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑް ފަދަ މޮޅެތި ޓީމުތަކަށް ކޯޗުކޮށްދީފައިވާ މޮރީނިއޯ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ 2016 ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިން 82 މެޗުގެ ތެރެއިން 50 މެޗުން އެޓީމު މޮޅުކޮށްދީ، 20 މެޗުން އެޓީމު އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑު ބަލިވީ 12 މެޗަކުންނެވެ.

މޮރީނިއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑު ވަނީ އިނގިރޭސި ލީގް ކަޕް، އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އަދި ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް