raajjemv logo
ދިރާގު ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދިރާގުން ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި
 
މި ފެސްޓިވަލުގައި 300އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
2,200
ކ. މާލެ |
8 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 20:11
ދިރާގުން މިއަދު ކުރިޔަަށް ގެންދިޔަ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލުގެ ތެރެއިން
ދިރާގު

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާގުން ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބޭއްވި މި ފެސްޓިވަލުގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މި ފެސްޓިވަލަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވަމުންދާ ތަފާތު އެކިއެކި ޖަމްއިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއެކު އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި މި ފެސްޓިވަލަކީ އެ ކުންފުނިން ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފެސްޓިވަލްއެއް ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ތަފާތު އެކިއެކި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތުތަކާއެކު ދިރާގުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ފެސްޓިވަލުގައި އެ ކުދިންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ 10 ޖަމްއިއްޔާއަކާއި ސްކޫލަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެގޮތުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ހިރިޔާ ސްކޫލް، ގާޒީ ސްކޫލް، މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލް، އިމާދުއްދީން ސްކޫލް އަމީރު އަހުމަދު ސްކޫލް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އަދި ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ އިތުރުން ކެއާ ސޮސައިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ފިސިކަލް ޑިސްއެބިލިޓީސް (އެމްއޭޕީޑީ) އާއި ޑައުންސިންޑްރޯމް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މި ފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެސްޓިވަލަށް ވާއިރު މިއީ ދިރާގުން މި ފެސްޓިވަލް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބޭއްވި 7 ވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް