ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 07:11
ހައި އެންޑް ފިހާރައިގެ ނަން ބޯޑް
ހައި އެންޑް ފިހާރައިގެ ނަން ބޯޑް
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ ފިހާރަ
ހައި އެންޑްގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި
 
ފިހާރައިން ވިއްކާ ގޮނދަޑިތަކަކީ އެންޓި އެލާޖީ، އެންޓި ބެޑް ބަގް އެއްޗެއް
 
ފިިހާރައިން ވިއްކާ ގޮދަނޑިތަކަށް 12 އަހަރުގެ ވޮރެންޓީ ލިބޭ
 
ފިހާރަ ހުޅުވާފައިވަނީ ރެހެންދި ސުކޫލް ބިއްދޮށުގައި

ހައި އެންޑްގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ފިހާރަ ރަސްމީކޮށް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ކަރަމް އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކަރަމް ވިދާޅުވީ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވަނީ "ތާޑް ޕާޓީޒް" ތަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މިދާއިރާ އާއި ގުޅުން ހުންނަ ރަގަޅު ހައްލުތައް ގެނެސްދީ އެކި ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މައިގަނޑު އެއް މަގްސަދު ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި ފިހާރާ ހުޅުމާލޭގެ ރެހެންދި ސުކޫލް ބިއްދޮށުގައި ހުޅުވާފައިވާއިރު ފިހާރައިން އެނދާއި ގޮދަނޑި، ކާޕެޓް، ސައިޑް ޓޭބަލް، އަލަމާރި، ސޯފާ އަދި މިނޫނަސް އެހެން ބައިވަރު ސާމާނުތައް ވިއްކަން ހުރެއެވެ.

ފިހާރައިގެ ވެރިޔާ އާއިމިނަތު ޝާމާ ނަސީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެހެން ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި ހިލާފަށް އެމީހުންގެ ޓާގެޓަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފެންވަރު ރަގަޅު ސާމާނުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ފިހާރައިން ވިއްކާ ގޮދަނޑިތައް 12 އަހަރުގެ ވޮރެންޓީއާ އެކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ފިހާރައިން ވިއްކާ ގޮނދަޑިތަކަކީ އެންޓި އެލާޖީ، އެންޓި ބެޑް ބަގް އެއްޗަކަށްވާއިރު އުނަގަނޑުގެ ރިހުމަށްވެސް އެ ގޮދަނޑިތަކަކީ ރަގަޅު ގޮދަނޑިތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝާމާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ތަކެތި އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ގަނޭވެނެ މަގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ފިހާރަ ހުޅުވުމަށްފަހު ވަނީ ކުރަފި ނައްތާލާ ޖަޕާނުގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ލޯންޗު ކޮށްފައެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗު ކޮށްދެއްވި ވީޓޫ ފިހާރައިގެ ވެރިޔާ ނަސީރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެ ޕްރޮޑަކްޓަކީ ކުރަފި ނައްތާލަން ވަރަށް ރަގަޅު ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށާއި އެ ޕްރޮޑަކްޓް ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު ދެއަހަރު ވަންދެން ގެއިން ކުރަފި ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަގަޅު އަގެއްގައި އެ ޕްރޮޑަކްޓް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ގުރުލައި، ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ފަންސަވީސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި ގްރެވިޓީ ބައި ހަބޭސް ބޭންޑުން ވަނީ ލައިވް ޕާރފޯމަންސްތަކެއް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.

ފިހާރަ ހުޅުވުމާއި ދިމާކޮށް ފުރަތަމަ ދެ މަހު ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ތިރީސް ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓްވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ފިހާރައިން ވިއްކާ ސާމާނުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 7788290 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުމަށް ވެރިފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

 

   

  

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
83%
0%
17%
0%
0%
ކޮމެންޓް