raajjemv logo
ހެރީ ކޭން
މި ސީޒަނުގައި ޓޮޓެންހަމް އަށް ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ކޭން
 
ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޓޮޓެންހަމް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްވެސް ވަރަށް ބުރަ
 
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރާ ބައިވަރު ޓީމުތައް އެބަތިބި
ލީވާން އަލީ
2,176
ކ. މާލެ |
24 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އަންގާރަ 13:15
ޓޮޓެންހަމް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހެރީ
ގޫގުލް

މި ސީޒަނުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ އަށް ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަމަށް އެޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލޭންޑްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ބުނެފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކޭން ބުނީ ފާއިތުވެދިޔަ ސީޒަންތަކުގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޓޮޓެންހަމް އަށް ލިބި ބޭކާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ އުންމީދެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ކޭން ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރާ ބައިވަރު ޓީމުތައް އެބަތިބި ކަމަށާއި، ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޓޮޓެންހަމް އިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްވެސް ވަރަށް ބުރަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ސީޒަނުގައި ޓީމުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ކޭން ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށި ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވަރަށް ބައިވަރު ދުވަސް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އުންމީދަކީ ޓޮޓެންހަމް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކްލަބަށް ހަދައި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ތެރޭގައި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ހިމެނުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކޭން ބުނީ މިހާރު އޮތް ސްކޮޑު އަދި ކޯޗާއެކު އުންމީދު ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތައް ހާސިލް ކުރެވޭނެކަމަށާއި، އެ ދުވަސް ދެކެން ކެތްމަދުވެފައި ހުރިކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޓޮޓެންހަމްގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކޭން ހޯދުމަށް ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ އަދިވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެއިން، އިންގްލޭންޑް، ޖަރުމަން، ފްރާންސް، އިޓަލީ އަދި ޗައިނާ ކްލަބްތައް ހިމެނެއެވެ.

އިންގްލޭންޑަށް އުފަން އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ކޭން އަކީ ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 177 މެޗުގައި 112 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް މިހާތަނަށް ކުޅުނު ނުވަ މެޗުން 20 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާއިރު، އެޓީމު އޮތީ ލަނޑުގެ ތަފާތުން ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައެވެ. ދެވަނައިގައި ޓޮޓެންހަމްއާ އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ލަނޑުގެ ތަފާތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އޮތްއިރު، އެއްވަނައިގައި ޓޮޓެންހަމްއަށް ވުރެ ފަސް ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ހޯދައިގެން އޮތީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް އެޗްގައި ހިމެނޭ ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ދެވަނައިގައެވެ. އެއްވަނައިގައި ޓޮޓެންހަމްއާ އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ލަނޑުގެ ތަފާތުން އޮތީ ރެއާލްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް