raajjemv logo
އެންބީއޭ
އެންބީއޭ: ނެޓްސް އާއި ޓިމްބާވުލްވްސް މޮޅުވިއިރު ލޭކާސް ބަލިވެއްޖެ
 
އެޓްލާންޓާ ހޯކްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބްރުކްލިން ނެޓްސް މޮޅުވެފައިވަނީ 116 ޕޮއިންޓް 104 ޕޮއިންޓުން
 
މިނެސޯޓާ ޓިމްބާވުލްވްސްއިން ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 115 ޕޮއިންޓް 113 ޕޮއިންޓްއިން އޮކްލޮހޯމާ ސިޓީ ތަންޑާ ބަލިކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
2,062
ކ. މާލެ |
23 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 18:49
ޕެލިކަންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ލޮންޒޯ ބޯލް ޕޮޓެއް އަޅަނީ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެންބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބްރުކްލިން ނެޓްސް އާއި މިނެސޯޓާ ޓިމްބާވުލްވްސް އެ ޓީމުތަށް ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ލޮސް އެންޖެލްސް ލޭކާސް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި އެޓްލާންޓާ ހޯކްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބްރުކްލިން ނެޓްސް މޮޅުވެފައި ވަނީ 116 ޕޮއިންޓް 104 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މި މެޗުގައި 17 ޕޮއިންޓާ އެކު ބްރުކްލިން ނެޓްސްއަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިން ކުޅުންތެރިޔަކީ އެ ޓީމުގެ ސްމޯލް ފޯވާޑް ޑެމާރ ކެރޮލްއެވެ. އެޓްލާންޓާ ހޯކްސްއަށް 17 ޕޮއިންޓާއެކު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް އެއްކޮށްދިނީ އެ ޓީމުގެ ޕޮއިންޓް ގާޑް ޑެނިސް ޝްރޯޑާއެވެ.

މިނެސޯޓާ ޓިމްބާވުލްވްސްއިން ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 115 ޕޮއިންޓް 113 ޕޮއިންޓްއިން އޮކްލޮހޯމާ ސިޓީ ތަންޑާ ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގައި ޓިމްބާވުލްވްސްގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވަނީ އެ ޓީމަށް 27 ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައެވެ. އެގޮތުން ކާލް އެންތަނީ ޓައުންސްއާ އެންޑްރޫ ވިގިންސް ވަނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު އެ ޓީމަށް 27 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްދީފައެވެ. އޮކްލޮހޯމާ ސިޓީ ތަންޑާއަށް 31 ޕޮއިންޓާއެކު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެންބީއޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނު ރަސަލް ވެސްޓްބުރުކްއެވެ.

ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކަކާ އެކު މި ސީޒަނާއި ކުރިމަތިލި ލޮސް އެންޖެލްސް ލޭކާސް ވަނީ ސްޓޭޕަލްސް ސެންޓާރގައި ނިއު އޯލިއެންސް ޕެލިކަންސް އަތުން 119 ޕޮއިންޓް 112 ޕޮއިންޓް އިން ބަލިވެފައެވެ. މި މެޗުގައި ޕެލިކަންސްއަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިނީ 27 ޕޮއިންޓާއެކު އެންތަނީ ޑޭވީސްއެވެ. ހަމައެހެންމެ ލޭކާސްއަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިން ކުޅުންތެރިޔަކީ 24 ޕޮއިންޓާއެކު ޖޯޑަން ކްލާކްސަންއެވެ.

އެންބީއޭގެ އީސްޓާން ކޮންފަރެންސްގެ އެއްވަނައިގައި މިވަގުތު އޮތީ ވޮޝިންޓަން ވިޒާޑްސްއެވެ. އަދި ވެސްޓާން ކޮންފަރެންސްގެ އެއްވަނައިގައި މިވަގުތު އޮތީ ހިއުސްޓަން ރޮކެޓްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް