raajjemv logo
ފޯމިއުލާ ވަން
ފޯމިއުލާ ވަން: ޔޫއެސް ޖީޕީ ކާމިޔާބުކޮށް ހެމިލްޓަން އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި
 
ފެރާރީގެ ޑްރައިވަރު ވެޓެލް އޮތީ ދެވަނައިގައި
 
މި ރޭސް ހެމިލްޓަން ނިންމާފައިވަނީ އެއް ގަޑިއިރާއި 33 މިނެޓުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
1,826
23 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 17:34
ކ. މާލެ
ޔޫއެސް ޖީޕީ ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަހު ހެމިލްޓަން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފޯމިއުލާ ވަންގެ ޔޫއެސް ގްރޭންޑް ޕްރީ ކާމިޔާބުކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލުއިސް ހެމިލްޓަން އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް ސްޓޭޓުގެ ދެކުނު އޮސްޓިންގައި އޮންނަ "ސާކިޓް އޮފް ދަ އެމެރިކާސް" ގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ރޭސް ހެމިލްޓަން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ފެރާރީގެ ދެ ޑްރައިވަރުން ކަމަށްވާ ސެބެސްޓިއަން ވެޓެލް އާއި ކިމީ ރައިކޮނެން ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހުއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގައި ހެމިލްޓަން ކާމިޔާބުކުރި ނުވަ ވަނަ ރޭހަށް ވާއިރު މިހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު މެކްސިކޯގައި އޮންނަ ގްރޭންޑް ޕްރީގައި ނުވަ ޕޮއިންޓް އޭނާ ހޯދައިފި ނަމަ އޭނާއަށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރު ވެގެންދާނެއެވެ.

ފަންސާސް ހަ ލެޕްގެ މި ރޭސް ހެމިލްޓަން ނިންމާފައިވަނީ އެއް ގަޑިއިރާއި 33 މިނެޓުންނެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުން ދެވަނައަށް ނިންމި ފެރާރީގެ ސެބެސްޓިއަން ވެޓެލްއަށް ރޭސް ނިންމާލެވުނީ ހެމިލްޓަންއަށްވުރެ 10.14 ސިކުންތު ލަހުންނެވެ. އަދި ތިންވަނައަށް ރޭސް ނިންމި ފެރާރީގެ ކިމީ ރައިކޮނެންއަށް ރޭސް ނިންމާލެވުނީ ހެމިލްޓަންއަށް ވުރެ  15.77 ސިކުންތު ލަހުންނެވެ. ހެމިލްޓަންގެ މާސިޑީސް ޓީމުގައި ހިމެނޭ ވަލްޓޭރީ ބޯޓާސްއަށް ރޭސް ނިންމާލެވުނީ އޭނާއަށް ވުރެ 35 ސިކުންތު ލަހުންނެވެ.

ރޭސް ނިންމާލުމަށް ފަހު ޕޯޑިއަމްގައި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ހެމިލްޓަން ބުނެފައި ވަނީ ރޭހުން އެއްވަނަ ލިބުމުން ހައިރާންވާ ކަމަށާއި ވެޓެލްގެ ފަރާތުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރި ގިނަ ކަންކަން އޭނޭގެ ފަރާތުން ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ހެމިލްޓަން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ކުރިޔަށްވުރެ މިހާރު މާ ރޭސް ޖަހާ ހިތްވާ ކަމަށާއި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް އޮންނަ ޕްރެޝަރަކީ ރޭސްތަކުން އެއްވަނަ ހޯދުމަށް ލިބޭ އިތުރު ބާރެއް ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ޔޫއެސް ޖީޕީ ކާމިޔާބު ކުރި ހެމިލްޓަން ބުނެފައިވަނީ މި ސާކިޓަކީ އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ސާކިޓް ކަމަށާއި މި ރޭހުން މޮޅުވުމުން ވާ އިހުސާސްތަށް ކިޔައިދޭން ވެސް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

މި މޮޅާއެކު ހެމިލްޓަންއަށް ފޯމިއުލާ ވަން ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އެއްވަނައިގައި ލިބިފައި އޮތް ލީޑު އޭނާ ވަނީ 66 ޕޮއިންޓަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ. ހެމިލްޓަންއަށް 331 ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނަ ލިބޭއިރު ފެރާރީގެ ޑްރައިވަރު ވެޓެލް އޮތީ 265 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައެވެ. އަދި 244 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނައިގައި އޮތީ މާސިޑީސްގެ ވަލްޓޭރީ ބޯޓާސްއެވެ.

ޓީމުތަކުގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި 575 ޕޮއިންޓާއެކު މާސިޑީސް އޮތްއިރު 428 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި އޮތީ ފެރާރީއެވެ. އަދި ފެރާރީގެ ފަހަތުން 315 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނައިގައި އޮތީ ރެޑްބުލް ރޭސިންއެވެ. މާސިޑީސް އިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ކޮންސްޓްރަކްޓާސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ.

ފޯމިއުލާ ވަންގެ ސީޒަނުގައި ބާކީ ތިން ރޭސް އޮތްއިރު ދެން ރޭހެއް އޮންނާނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު މެކްސިކޯގެ "އޮޓޯޑްރޯމް ހަރްމާނޯ ރޮޑްރިގޭސް" ސާކިޓްގައެވެ. މި ރޭހުގައި ފަސްވަނައަށް ވުރެ މަތިން ރޭސް ނިންމައިފި ނަމަ ހެމިލްޓަންއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް