raajjemv logo
ގޯލްޑެން ބޯއި އެވޯޑް
ގޯލްޑެން ބޯއިގެ އެވޯޑް ކީލިއަން އެމްބަޕޭއަށް ލިބިއްޖެ
 
އެމްބަޕޭ އަށް އެވޯޑް ލިބުނީ ގެބްރިއަލް ޖީސަސް އަދި އުސްމާން ޑެމްބެލޭއާ ވާދަކޮށް
ލީވާން އަލީ
2,641
ކ. މާލެ |
23 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 13:41
ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކީލިއަން އެމްބަޕޭ
ޓްވިޓަރ

އިޓަލީގެ "ޓުޓޯ ސްޕޯޓް" އިން ހޮވާ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ "ގޯލްޑެން ބޯއި" ގެ އެވޯޑް މި އަހަރު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބަޕޭ އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ޔޫރަޕްގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ހޮވާ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދޭ މި އެވޯޑް އެމްބަޕޭ އަށް ލިބުނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުސްމާން ޑެމްބެލޭ އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގެބްރިއަލް ޖީސަސްއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

މި ސީޒަނުގައި މޮނާކޯ އިން 180 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެ، އެމްބަޕޭ ވަނީ އޭނާ ކުޅުނު 11 މެޗުގައި ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، ހަތަރު ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

އެމްބަޕޭ ވަނީ މޮނާކޯ އަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅުނު 41 މެޗުގައި 16 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނިކައުޓް ސްޓޭޖްގައި މޮނާކޯއަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމާއެކު ފްރެންޗް ލީގުވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ފްރާންސްގެ ސީނިއާ ޓީމަށް ހަތަރު މެޗު ކުޅެފައިވާ އެމްބަޕޭ ވަނީ ފްރާންސްގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއެކު، މިދިޔަ އަހަރު 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ފްރާންސްގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފައެވެ.

ގޯލްޑެން ބޯއި އެވޯޑަށް 24 ކުޅުންތެރިޔަކު ޝޯޓްލިސްޓްކުރިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މާކަސް ރަޝްފޯޑް، ބްރޯޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗްގެ އިތުރުން އޭސީ މިލާންގެ ގޯލްކީޕަރު ގިއަންލުއިޖީ ޑޮނަރޫމާއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މި އެވޯޑް ލިބުނީ ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފިލްޑަރު ރެނާޓޯ ސަންޗޭޒްއެވެ. އޭނާ އަށް މި އެވޯޑް ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބޭއްވި ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް