raajjemv logo
ފްރެންޗް ލީގު
ފްރެންޗް ލީގު: ސިއަން ބަލިކޮށް މޮނާކޯ އިން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި
 
ސިއަން އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 15 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ނުވަ ވަނައިގައި
 
މޮނާކޯ އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 22 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި
ލީވާން އަލީ
1,993
ކ. މާލެ |
22 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 11:18
މޮނާކޯ ކުޅުންތެރިން އުފާފާ
ޓްވިޓަރ

ފްރެންޗް ލީގުގައި ސިއަން ބަލިކޮށް އޭއެސް މޮނާކޯ އިން ޕޮއިންޓް ތާވަލުގައި ފަރަގު ކުޑަކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ސިއަންއާ ވާދަކޮށް މޮނާކޯ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މޮނާކޯ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެންނަމުންދިޔައީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މޮނާކޯ އިން ދިޔައީ ސިއަންގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ.

މޮނާކޯ އިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 24 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު ތޯމަސް ލެމާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ބޯލްޑް ކެއިޓާއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް މޮނާކޯ އަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ސިއަންގެ މައްޗަށް މޮނާކޯ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ސިއަން އިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސިއަން އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދަނިކޮށް މޮނާކޯ އިން ވަނީ 61 ވަނަ މިނެޓުގައި މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަޑަމެލް ފަލްކާއޯއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ މޮނާކޯ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ.

 މި ލަނޑަށްފަހު މޮނާކޯގެ ފަރާތުން ޑިފެންސިވް ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، ކައުންޓާގައި އެޓީމުން ދިޔައީ ސިއަންގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރަމުންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު މޮނާކޯ އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 22 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ސިއަން އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 15 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ނުވަ ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް