raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
އަގުއޭރޯގެ ރެކޯޑް ލަނޑާއެކު، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އިން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި
 
މިއީ ސިޓީން ޖެހިޖެހިގެން ކާމިޔާބުކުރި 11 ވަނަ މެޗު
 
މިމެޗުގައި ޖެހި ލަނޑާއެކު، އަގުއޭރޯ ވަނީ ސިޓީ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން އެރިކް ބްރޫކްގެ ރެކޯޑާއި ހަމަކޮށްފަ
 
މިމޮޅާއެކު ސިޓީން ވަނީ ތާވަލްގެ ކުރީގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގާފަ
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
2,370
22 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 04:03
ކ. މާލެ
ބާންލީ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖަހައި، ސިޓީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނުމަށްފަހު އަގުއޭރޯ އުފާފާޅު ކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ރެކޯޑް ލަނޑާއެކު، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ ކުރީގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާންލީގެ މައްޗަށް މެން ސިޓީ ކުރިހޯދީ ތިން ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ.

މިމެޗުގެ 30 ވަނަ މިނިޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ސިޓީ އަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ އަގުއޭރޯ އެވެ. މިލަނޑާއެކު އަގުއޭރޯ ވަނީ، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން އެރިކް ބްރޫކްގެ ރެކޯޑާއި ހަމަކޮށްފައެވެ. މިދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ވަނީ ސިޓީ އަށް 177 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

ސިޓީ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީގެ މައްސަލާގައި ބާންލީގެ ކުޅުންތެރިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކޮށްފައިވެއެވެ. ސިޓީ އަށް ޕެނަލްޓީ ދީފައިވަނީ ބާންލީގެ ގޯލްކީޕަރު ނިކް ޕޯޕް، ސިޓީގެ ބެނާޑޯ ސިލްވާ އަށް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބެލުމަށްފަހު އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވީޑީއޯ ރީޕްލޭ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ސިލްވާގެ ފައިގައި ކީޕަރުގެ ކަކޫ ޖެހެނީ ބޯޅަ އަށް އެރި ވަގުތު ކަހާލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިނަތީޖާގައި އޮވެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު، ސިޓީން ވަނީ ދެވަނަ ހާފްގެ ފަހު ބައިގައި ދެ މިނިޓުގެ ތެރޭ އިތުރު ދެލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ސިޓީ އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ 73 ވަނަ މިނިޓުގައި ލެރޯއީ ސަނޭ ނަގައިދިން ކޯނަރެއް، އާޖެންޓީނާގެ ޑިފެންޑަރު ނިކޮލައި އޮޓަމެންޑީ ބޮލުން ގޯލްގެ ތެރެއަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ.

އެޓީމުގެ ފަހު ލަނޑު ކެވިން ޑި ބްރުންޔޭ ދިން ބޯޅަ އަކުން 75 ވަނަ މިނިޓުގައި ޖަހައިދިނީ ޖަރުމަނުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ލެރޯއީ ސަނޭ އެވެ.

މިމޮޅާއެކު ސިޓީ އިން ޖެހިޖެހިގެން މޮޅުވި މެޗުގެ އަދަދު ވަނީ 11 އަށް އަރާފައެވެ. ސިޓީގެ ތާރީޚުގައި ޖެހިޖެހިގެން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަކީވެސް 11 މެޗެވެ. ސިޓީއިން ކުރިއަށް އޮތް މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފިނަމަ، އެކްލަބުގެ ރެކޯޑް އާކުރެވޭނެ އެވެ.

މިމެޗަށް ނުކުތްއިރު ސިޓީ އަށް ތާވަލްގެ ކުރީގައި ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް އޮތްނަމަވެސް، ރޭ ހަޑަސްފީލްޑް އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމާއިއެކު، ސިޓީ އަށް ވަނީ ތާވަލްގެ ކުރީގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިފައެވެ. ލީގުގައި ސިޓީ އަށް 9 މެޗުން 25 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނަގާއިވާ ޔުނައިޓެޑަށް ލިބިފައިވަނީ 20 ޕޮއިންޓެވެ.

ރޭ ސިޓީ އަތުން ބަލިވި ބާންލީ އޮތީ 13 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ ނުވަވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް